Список праць проф. Дзюбановського І.Я.

Дзюбановський І.Я., Банадига А.І. Клінічний моніторинг перебігу і запобігання ускладненням гострого панкреатиту. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. -2020. – 2. - 15-20.

Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Данчак В.Я., Продан А.М. Гостра непрохідність тонкої кишки. Спірні та невирішені питання декомпресії травного каналу у світлі успіхів і невдач оперативного лікування. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2020. - 1. - 130-136.

Dzubanovsky I.Y., Banadyga A.I. Early diagnosis and prevention of complications of acute pancreatitis. Journal of public heath and sports. - 2020. -№2. -23-26.

Dzubanovsky I.Y., Vervega B.M , Pidruchna S.R., Melnyk N.A., Prodan A.M. Status of the humoral link of immunity at experimental peritonitis on the background of diabetes mellitus. Медична та клінічна хімія. – 2019. – № 1 (21). – Р. 43-48.

Дзюбановський, І. Я., Антощук, Р. М., & Продан, А. М. (2019). Порівняльна оцінка різних методів закриття ранових дефектів у пацієнтів із синдромом стопи діабетика. Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, (3), 57-61.

Дзюбановський, І. Я., Вервега, Б. М., Продан, А. М., & Ковальчук, А. А. (2019). Експериментальне обгрунтування розвитку синдрому поліорганної недостатності на основі динаміки морфологічних змін внутрішніх органів при гострому поширеному перитоніті. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, (18,№ 3), 43-48.

Дзюбановський, І. Я., Вервега, Б. М., Підручна, С. Р., & Мельник, Н. А. (2019). Cиндром ендогенної інтоксикації при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету. Вісник наукових досліджень, (1), 135-139.

Дзюбановський, І. Я., Бенедикт, В. В., Нестерук, С. О., & Волков, К. С. (2019). Структурні зміни в стінці тонкої кишки при механічній непрохідності травного каналу в експерименті. Свiт медицини та бiологii, 15(1), 142-145.

Dziubanovskyi, I. Y., Verveha, B. M., Pidruchna, S. R., & Melnyk, N. A. (2019). Морфологічні зміни в печінці при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 1(18), 21-26.

Dzyubanovsky, I. Y., Benedykt, V. V., & Prodan, A. M. (2019). Гостра непрохідність тонкої кишки. Показання до використання різних методів декомпресії травного каналу. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 18(2), 25-29.

Dziubanovskyi, I. Y., Verveha, B. M., Pіdruchna, S. R., & Melnyk, N. A. (2019). Morphological changes in the small intestine of rats with acute generalized peritonitis. Вісник наукових досліджень, (2), 110-113.

Dzubanovsky, I. Y., Vervega, B. M., Pidruchna, S. R., & Melnyk, N. A. (2019). Морфологічна характеристика легенів тварин з експериментальним перитонітом. Klinicheskaia khirurgiia, 86(8), 72-75.

Dzyubanovsky, I. Y., Vervega, B. M., Pidruchna, S. R., Melnyk, S. R., & Prodan, A. M. (2019). Status of the humoral link of immunity at experimental peritonitis on the background of diabetes mellitus. Medical and Clinical Chemistry, (1), 43-48.

Dzyubanovsky, I. Y., Verveha, B. M., Pidruchna, S. R., Melnyk, N. A., & Hudyma, A. A. (2019). Динаміка показників окиснювальної модифікації білків за умов експериментального перитоніту на тлі цукрового діабету. Medical and Clinical Chemistry, (2), 49-54.

Dzubanovsky, I. Y., Verveha, B. M., Pidruchna, S. R., & Melnyk, N. A. (2019). Морфологічні зміни в нирках за умов гострого поширеного перитоніту на тлі цукрового діабету. Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, (2), 42-47.

Antoniuk-Kysil, V. M., Dzubanovskyi, I. Y., Yenikeeva, V. M., Lincher, S. I., Lypnyi, V. M., & Zhulkevych, I. V. (2019). Планове хірургічне лікування первинного симптомного хронічного захворювання вен у вагітних. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (1), 43-54.

Dziubanovskyi, I. Y., Verveha, B. M., Pіdruchna, S. R., & Melnyk, N. A. (2019). Стан антиоксидантної системи захисту при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету. Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, (1), 31-36.

Dziubanovskyi, I. Y., Halei, M. M., Gashchishyn, P. A., & Marchuk, I. P. (2019). Безпека та ефективність симультанних лапароскопічних втручань при лікуванні жовчнокам’яної хвороби та поєднаної хірургічної патології органів черевної порожнини. Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, (1), 62-68.

Piatnochka, V. I., Dzyubanovskyi, I. Y., & Selskyi, P. R. (2019). Forecasting the development of recurrences in patients with primary and postoperative ventricular hernias with application of multiparameter neuro network clusterization.

Дзюбановський І. Я., Продан А. М. Результати лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, асоційованої з дисплазією сполучної тканини, з використанням ендовенозної лазерної коагуляції. Клінічна хірургія.2018. 85 (1): 41-44.

Особливості хірургічного лікування варикозного розширення вен пахового каналу у вагітних/В. М. Антонюк-Кісіль, І. Я. Дзюбановський, В. М. Єнікєєва, С. І. Лічнер, В. М. Липний, М. В. Семенюк // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, 2018. т.№ 2.-С.5-10

Характеристика структурних змін внутрішніх органів при гострому панкреатиті за умови поліморбідності/Я. Я. Боднар, І. Я. Дзюбановський, Т. К. Головата, П. Я. Боднар, Н. О. Суслова, Л. П. Боднар // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, 2018. т.№ 1.-С.5-9

Бактеріальний “пейзаж” гнійного осередку та принципи антибактеріальної терапії у хворих із синдромом діабетичної стопи/І. Я. Дзюбановський, Р. Я. Антощук // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, 2018. т.№ 1.-С.67-72

Покази до планового хірургічного лікування первинного симптомного хронічного захворювання вен нижніх кінцівок, зовнішніх статевих органів, промежини у вагітних/В. М. Антонюк-Кисіль, І. Я. Дзюбановський, В. М. Єнікеєва, С. І. Лінчер, В. М. Липний // Аrt of medicine, 2018. т.№ 4.-С.8-11

Шляхи покращення результатів лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки після її резекції/І. Я. Дзюбановський, В. В. Бенедикт, А. М. Продан // Аrt of medicine, 2018. т.№ 4.-С.61-65

Підвищення безпеки та ефективності реконструктивних операцій при естетичних дефектах передньої черевної стінки / І. Я. Дзюбановський, С. Г. Гривенко // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2018. - Т. 17, № 1. - С. 77-82

Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу / А. І. Цвях, І. Я. Дзюбановський, А. Я. Господарський, Р. С. Древніцький // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2018. - № 3. - С. 70-74

Оптимізація діагностично-лікувальної програми на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки. І. Я. Дзюбановський, В.В. Бенедикт, А.М. Продан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина, 2018. т. №1.-С.48-53.

Оптимізація діагностичної програми у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки / І. Я. Дзюбановський, В. В. Бенедикт // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковльчука. - 2017. - № 4. - С. 51-55.

Обґрунтування зміни потужності ендовенозної лазерноїкоагуляції при лікуванні варикозної хвороби веннижніх кінцівок, асоційованої з недиференційованоюдисплазією сполучної тканини / І. Я. Дзюбановський, А. М. Продан, Т. В. Дацко // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2017. - Т. 21, № 1(1). - С. 12-15.

Лікування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби вен у вагітних (варикоз вен пахвинного каналу) / В. М. Антонюк-Кисіль, І. Я. Дзюбановський, В. М. Єнікеєва, С. І. Лічнер, В. М. Липний, М. В. Семенюк // Здоровье женщины. - 2017. - № 5. - С. 57-62.

Симультанні лапароскопічні операції у хворих на жовчнокам’яну хворобу та супутню хірургічну абдомінальну патологію / М. М. Галей, І. Я. Дзюбановський // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковльчука. - 2016. - № 3. - С. 84-88.

Особливості сонографічних змін при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок, асоційованій із недиференційованою дисплазією сполучної тканини / І. Я. Дзюбановський, А. М. Продан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Медицина. - 2016. - Вип. 2. - С. 65-68.

Неускладнена виразкова хвороба шлунка: прогнозування перебігу і лікувальна тактика / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковльчука. - 2016. - № 3. - С. 101-103.

Діагностично-лікувальний алгоритм при гострому холециститі / Ю. С. Семенюк, І. Я. Дзюбановський, О. В. Потійко, Ю. М. Ординський, К. Г. Поляцко // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковльчука. - 2016. - № 3. - С. 57-60.

Фармакоекономічна оцінка альтернативних методів лікування виразкової хвороби шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович, О. В. Тригубчак // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковльчука. - 2015. - № 3. - С. 5-8.

Сучасні можливості ендоскопічної зупинки ґастродуоденальної виразкової кровотечі / І. Я. Дзюбановський, І. М. Дейкало, І. Л. Коршовський // Acta medica Leopoliensia. - 2015. - Т. 21, № 3. - С. 59-62.

Прогнозування малігнізації та гострих ускладнень виразкової хвороби шлунка з застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації / І. Я. Дзюбановський, П. Р. Сельський, Л. Є. Війтович // Клінічна хірургія. - 2015. - № 3. - С. 13–14.

Діагностична і прогностична цінність прокальцитоніну і окремих загальноклінічних обстежень у ранній діагностиці інфікованого гострого некротичного панкреатиту / І. Я. Дзюбановський, А. І. Банадига // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковльчука. - 2015. - № 4. - С. 51-56.

Сучасні підходи до хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії / І. Я. Дзюбановський, Т. В. Романюк // Український журнал хірургії. - 2014. - № 1. - С. 128-133.

Органозберігаючі та органощадні превентивні операційні втручання у хворих із виразковими гастродуоденальними кровотечами / І. Я. Дзюбановський, В. Г. Мініч // Вісник наукових досліджень. - 2014. - № 3. - С. 51-53.

Моделювання цирозу печінки з синдромом портальної гіпертензії. Критерії ефективності / І. Я. Дзюбановський, М. С. Гнатюк, Т. В. Романюк // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 2. - С. 26-30.

Значення гастродуоденального кровобігу в етіопатогенезі і виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби / Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, І. Я. Дзюбановський, Ю. М. Футуйма // Шпитальна хірургія. - 2014. - № 4. - С. 9-13.

Діагностика ендотеліальної дисфункції в умовах синдромів ентеральної та печінково-клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом / І. Я. Дзюбановський, А. Д. Беденюк, А. Є. Бурак, Т. В. Романюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2014. - Т. 13, № 2. - С. 34-37.

Сучасний епідеміологічний стан проблеми хронічних дифузних захворювань печінки у Тернопільській області / Р. Я. Мостовий, В. Є. Бліхар, І. Я. Дзюбановський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2013. - № 4. - С. 44-47.

Закономірності ремодуляції вісцерального кровотоку черевної порожнини на стадіях синдрому портальної гіпертензії / І. Я. Дзюбановський, Т. В. Романюк, О. В. Кіт // Клінічна хірургія. - 2013. - № 8. - С. 57-60.

Ендотеліальна дисфункція як предиктор на етапах формування синдрому портальної гіпертензії / Т. В. Романюк, І. Я. Дзюбановський // Український журнал хірургії. - 2013. - № 2. - С. 68-70.

Патогенетичне обґрунтування вибору лікувальної тактики у хворих на виразкову хворобу шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // Галицький лікарський вісник. - 2012. - Т. 19, число 3(2). - С. 46-47.

Вивчення локального органного кровотоку шлунково-кишкового тракту у хворих із синдромом портальної гіпертензії / Л. Я. Ковальчук, І. Я. Дзюбановський, Т. В. Романюк // Здобутки клінічної i експериментальної медицини. - 2013. - № 1. - С. 103-105.