Підручники, видані викладачами кафедри:

1. Хірургія: підручник / за ред. Л.Я.Ковальчука.- Тернопіль: ТДМУ, 2010.- 1056 с.


Посібники, видані викладачами кафедри:

  1. «Екстрена та невідкладна медична допомога». Посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-3».-Тернопіль: ТДМУ, 2017.- 384 с.
  2. Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, В. Б. Гощинський, П. І. Нікульніков, С. Я. Костів, О. Б. Луговий, О. З. Пятничка. Венозні тромбози та їх ускладнення : навч. посіб. - Т. : ТДМУ; Укрмедкн., 2011. - 135 c.
  3. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Гощинський В.Б., Клінічна флебологія: Навчальний посібник. - Тернопіль.- Укрмедкнига. 2008. -288 с.
  4. Сімейна медицина / посібник за редакцією проф. В.Б. Гощинського, проф. Е.М. Стародуба.- Тернопіль.-ТДМУ, 2005.- 810 с.
  5. Фтизіатрія: Навчальний посібник українською та англійською мовами. І.Т.П’ятночка, С.І.Корнага, В.І.П’ятночка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.-260 с.
  6. Клінічна хірургія в 2-х томах / за ред.Л.Я.Ковальчука, В.Ф.Саєнка, Г.В.Книшова - Тернопіль: "Укрмедкнига", 2000.