Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 126 від 26 лютого 1979 року кафедра хiрургiї факультету вдосконалення лiкарiв при Тернопiльському медичному iнститутi була створена 1 травня 1979 р. З 1979 р. завiдував кафедрою д.мед.н., проф. А.С.Гаджiєв. З 1980 р. по 1985 р. кафедрою завiдував д.мед.н., проф. В.Г.Микуляк. У 1985-1992 рр. завiдувачем кафедри був д.мед.н., проф. Л.Н.Хоромський. З 1992 р. по 1994 р. кафедрою завiдував д.мед.н., проф. І.Я.Дзюбановський, з 1995 р. по 1998 р. - д.мед.н., проф. О.Н.Кiт. У 1998 р. кафедру знову очолив д.мед.н., проф. І.Я.Дзюбановський, а з червня 2012 року по травень 2014 року завідувачем кафедри обраний д.мед.н., проф. В.Б. Гощинський. З червня 2014 року кафедру знову очолив доктор медичних наук, професор Дзюбановський Ігор Якович.

9 червня 1980 року кафедра хірургії отримала свою клінічну базу – 2-ге хірургічне відділення у міській лікарні №1. Ця дата стала початком відліку в професійній діяльності не тільки для викладачів кафедри, але й для багатьох лікарів-хірургів відділення, медичних сестер, молодшого медичного персоналу. З 1990 -1995 рр. кафедра розташовувалась на базі Тернопільської міської лікарні № 3. В січні 1998 року кафедра хірургії отримала клінічну базу в міській лікарні № 2.

Першим завідувачем кафедри з 19 червня 1979 року було обрано професора Абдурахмана Сейфуддіновича Гаджієва.

Колектив кафедри з першим завідувачем кафедри з професором Абдурахманом Сейфуддіновичем Гаджієвим (1979 рік).

Професор А.С. Гаджієв народився 17. 03. 1925, с. Векеляр, нині Дагестанська республіка. Закінчив Дагестанський медичний інститут в 1950 році. Працював лікарем, а потім старшим науковим співробітником в Дніпропетровському науково - дослідному інституті гастроентерології (1965-1974 рр.). В 1972 захистив докторську дисертацію і в 1976 році отримав звання професора. З 1974 року по 1979 рік очолював кафедру загальної хірургії медичного інституту м. Кемерово, і з 1979 року по 1980 рік – завідувач кафедри хірургії удосконалення лікарів Тернопільського медичного інституту. Наукові дослідження: хірургічна гастроентерологія, профілактика та лікування ускладнень після операцій на органах черевної порожнини.

З 25 серпня 1980 року завідувачем кафедри став професор Володимир Григорович Микуляк. В.Г.Микуляк народився в с. Шульганівка Чортківського району Тернопільської області 15 лютого 1921 року. Після закінчення навчання у у Чортківській гімназії працював вчителем початкових класів. 1941 - 1944 студент Львівського державного медінституту, а потім - помічник лікаря у військовому госпіталі. В 1947 році з відзнакою закінчив навчання у Львівському медінституті. Працював головним лікарем дільничної лікарні с. Ягольниця, а потім головним лікарем Товстенької дільничної лікарні, з 1953 року - районним хірургом у Бережанах. В 1961 році захистив кандидатську дисертацію. 1962 -1968 роки - асистент кафедри факультетської хірургії Тернопільського державного медичного інституту, з 1968 по 1972 роки - доцент , зав. курсом дитячої хірургії. В 1972 році захистив докторську дисертацію і в 1983 році йому присвоєно вчене звання професора кафедри хірургії. З 1980 по 1985 роки працював завідувачем кафедри хірургії факультету вдосконалення лікарів.

Колектив кафедри з першим завідувачем кафедри з проф. Володимиром Григоровичем Микуляком (1980 рік).

З 1985 року до 1992 рік завідувачем кафедри став професор Леонід Миколайович Хоромський. Народився Л.М. Хоромський 24 квітня 1929 року в м. Ростов, Ярославської області. В 1952 році закінчив Ярославський медичний інститут. В 1952 – 1956 роки працював хірургом в м. Петрозаводськ, Карелло-Фінська ССР і з 1953 р. – головним лікарем лікарні морського міністерства. З 1956 –1959 рр. вчився в очній аспірантурі на кафедрі факультетської хірургії Ярославського медичного інституту. З 1959 – 1963 роки працював в Омському медичному інституті асистентом кафедри хірургії стоматологічного факультету. З 1963 – 1967 роки - асистент кафедри факультетської хірургії. В 1967 році отримав звання доцента цієї кафедри. З 1971 по 1979 рік працював доцентом кафедри госпітальної хірургії під керівництвом проф. Юрія Теофіловича Коморовського. В 1979 році перейшов працювати на новостворений факультет удосконалення лікарів Тернопільського державного медичного інституту, доцентом кафедри хірургії, одночасно виконував обов’язки декана цього факультету. В 1987 році захистив докторську дисертацію. З 1992 року по 2006 рік працював професором кафедри хірургії факультету післядипломної освіти Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я.Горбачевського.

Вітаємо з ювілеєм ветерана кафедри професора Хоромського Л.М. (2004 рік).

З 1 липня 1992 року завідувачем кафедри було призначено професора Ігоря Яковича Дзюбановського. Присуджено наукові ступені: кандидата медичних наук у 1984 p., доктора медичних наук – у 1992 р.

Автор і співавтор 356 наукових та навчально-методичних робіт, 32 патентів на винахід, співавтор 4 підручників і 3 монографій, 2 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України.

У 1992 р. очолив кафедру хірургії факультету удосконалення лікарів, з 2009 року – кафедру хірургії з малоінвазивними ендоскопічними технологіями ФПО, з 2012 – кафедру хірургії № 1, а з 2014 – кафедру хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

Очолюваний проф. І.Я. Дзюбановським колектив кафедри хірургії ННІ ПО у 2002, 2003 та 2004 роках отримав дипломи 2 ступеня за вагомі досягнення в науковій і лікувальній роботі університету. З 1993 по 2013 рік – член спеціалізованої вченої ради з хірургії у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького; до 2013 року – заступник голови спеціалізованої вченої ради, а з 2014 року – голова спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» із захисту докторських та кандидатських дисертацій. З 1998 року – відповідальний секретар, а з 2014 року – головний редактор журналу «Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука», член редакційної ради «Українського журналу хірургії», «Вісника вищої медичної освіти», «Acta Medica Leopoliensia». Організував і провів у Тернополі VІІ з’їзд ВУЛТ (2003 рік).

Нагороджений медалю «15 років ВУЛТ», як голова УЛТ на Тернопіллі, грамотою голови облдержадміністрації (1996, 1997, 2007 роки). Визнаний громадськістю Тернополя лауреатом конкурсу «Людина року – 2007».

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: лаборант С.О. Борисюк, проф. І.Я. Дзюбановський; стоять: клінічний ординатор Б.О. Мігенько, доц. Ю.М. Герасимець, клінічний ординатор В.В. Шацький, доц. В.І. Пятночка, ас. К.Г. Поляцко, доц. В.В. Бенедикт, ас. О.Б. Луговий, доц. Р.В. Свистун (2006 рік).


У 2010 році відзначений подякою Міністра охорони здоров’я України «За вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю». Заслужений діяч науки і техніки України; 2012 рік. З 3 грудня 2015 року обраний головою Асоціації хірургів Тернопільської області.

З 1995 по 1997 рік завідувачем кафедри хірургії факультету удосконалення лікарів був професор Олег Миколайович Кіт. Закінчив Тернопільський державний медичний інститут у 1968 р. Після його закінчення, працював лікарем-хірургом Базалійської райлікарні №2 Хмельницької області. З 1970 до 1973 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі факультетської хірургії ТДМІ, після закінчення якої був обраний асистентом цієї ж кафедри. З 1983 до 1986 ріку знаходився у закордонному відрядженні у Алжирській НДР. З 1986 до 1990 року - асистент кафедри хірургії факультету підвищення кваліфікації лікарів ТДМІ. У 1990 році був обраний на посаду головного хірурга управління ОЗ Тернопільської області, одночасно працював доцентом кафедри госпітальної хірургії ТДМІ. Доктор медичних наук - з 1994 року, професор – з 1995 року. З 1995 до 1998 рр. працював завідувачем кафедри хірургії факультету післядипломної освіти. З 1998 до 2002 рр. – завідувач кафедри пропедевтики, хірургії та сестринської справи ТДМА. З 2002 до 2005 рр. – професор кафедри загальної хірургії з курсом трансфузіології і нейрохірургії. З 2005 р. – професор кафедри хірургії з урологією, реаніматологією, нейрохірургією та дитячою хірургією.

З 2012 по 2014 роки завідувачем кафедри хірургії факультету післядипломної освіти було призначено професора Гощинського Володимира Броніславовича. Професор Гощинський В.Б. закінчив Тернопільський державний інститут в 1973 році. З 1973 по 1975 рік працював хірургом в Житомирській області. З 1975 по 1986 рік - ординатор хірургічного відділення Тернопільської клінічної міської лікарні № 2, одночасно обіймаючи посаду обласного позаштатного судинного хірурга. У 1987 захистив кандидатську дисертацію з 1987 – 1992 р. - асистент кафедри факультетської хірургії Тернопільського державного медичного інституту. В 1993 присвоєно вчене звання доцента. В 1999 році захистив докторську дисертацію. В 2001 році присвоєно вчене звання професора. З 1999 по 2012 рік - завідувач кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини. З 2014 року по теперішній час – професор кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти ТДМУ імені Горбачевського.

Першими викладачами кафедри були доцент Л.М. Хоромський, доцент В.П.Захаров та асистент Г.Т. Пустовойт. З 1980 року на кафедрі працювали професор В.Г. Микуляк, доценти Л.М. Хоромський і В.П. Захаров, асистенти, кандидати медичних наук Л.Я. Ковальчук, І.Г. Климнюк, Г.Т. Пустовойт.

На кафедрі від початку її заснування виконували складні оперативні втручання на щитоподібній залозі, органах черевної порожнини. З прибуттям на кафедру доктора медичних наук, професора Григорія Антоновича Сардака (1986) розширився об’єм операцій на органах грудної клітки і судинах. В наступні роки на кафедрі почали працювати доц. І.К. Лойко (1987), асистенти В.В. Бенедикт (1989) і Н.М. Грицишин (1990), І.І. Басистюк (1992). Хірурги області отримали можливість підвищувати свою майстерність і теоретичні знання, не виїжджаючи за межі регіону. Визнанням високого педагогічного рівня співробітників кафедри було й те, що на курси приїжджали до 1991 року лікарі не тільки з областей України, але й з Росії, Білорусі, Молдавії, республік Закавказзя і Кавказу.

Колектив кафедри протягом майже двадцятиріччя готував головних обласних спеціалістів – хірургів: професор Л.Я. Ковальчук, професор О.М. Кіт, доцент І.І. Басистюк, професор В.І. Максимлюк.

В січні 1998 року до колективу кафедри увійшли доценти: В.Б. Гощинський, В.І. Максимлюк, В.В. Бенедикт, Р.В. Свистун, Ю.М. Герасимець, В.І. Пятночка, асистент О.Б. Луговий.

З 1 вересня 2005 року проведено реорганізацію кафедри в кафедру хірургії, травматології та ортопедії ФПО. У колектив кафедри ввійшли лікарі-травматологи доценти: Ю.О. Грубар, Ю.С. Сморщок, М.Д. Процайло та лікар-хірург канд. мед. наук К.Г. Поляцко.

З 1 січня 2007 року у складі кафедри кафедри організовано курс малоінвазивних ендоскопічних технологій і хірургічних дисциплін, базою якого є відділення малоінвазивної хірургії обласної клінічної лікарні. Очолив курс доцент О.Л. Ковальчук. Викладачами курсу стали асистенти П.І. Шев’як, В.В. Мельничук, В.Л.Буцкін.

З 2008 року до складу кафедри увійшли професор Юрій Степанович Семенюк і асистент Іван Григорович Бобяк і кандидати медичних наук – І.Я. Зима (2013) та Л.Р.Коробко (2015), які проводять тематичні цикли вдосконалення для лікарів-хірургів на тему «Вибрані питання хірургії».


Колектив кафедри (зліва направо) сидять: лаборант С.О. Борисюк, проф. Ю.С. Семенюк, проф. І.Я. Дзюбановський, проф. П.В. Ковалик, клінічний ординатор Л.Є. Війтович; стоять: доц. Ю.М. Герасимець, доц. В.В. Бенедикт, доц. В.І. Пятночка, доц. Р.В. Свистун, ас. К.Г.Поляцко (2009 рік).

З вересня 2015 року на кафедрі працює Лауреат державної премії, Заслужений діяч науки і техніки України, професор Вододимир Васильович Бігуняк.

В різні роки на кафедрі працювали лаборантами О.Д.Боднар, І.Б.Осаволюк, С.О.Борисюк, І.А.Бабінська, М.Ю.Кріцак, Н.Б.Дацюк.

Колектив кафедри пам’ятає і шанує своїх колег, яких вже немає з нами: проф. В.Г.Микуляка, проф. Л.М.Хоромського, проф. Г.А.Сардака, проф. Ю.С.Семенюка, доц. В.П.Захарова, доц. Г.Т.Пустовойта, доц. І.І.Басистюка, асистента Н.В.Грицишина, асистента І.Г.Климнюка, лаборанта - І.Б. Осаволюк.

З 1992 року на кафедрі постійно проходять інтернатуру з хірургії випускники вузів України. На базі клініки постійно навчаються магістранти, клінічні ординатори, аспіранти, проводяться передатестаційні цикли, спільні засідання Асоціації хірургів Тернопільської, Рівненської та Житомирської областей. Працівники кафедри беруть активну участь у проведенні хірургічних з’їздів, симпозіумів, міжнародних конференцій. Незабутніми залишаються зустрічі з видатними вченими, хірургами України.

Щорічно на кафедрі проходять навчання до 200 курсантів і 200 лікарів – інтернів за фахом «Хірургія», «Загальна практика-сімейна медицина», «Медицина невідкладних станів», «Стоматологія». Здійснюється підготовка 1 – 2 аспірантів, 2 магістрантів, 2 клінічних ординаторів. На кафедрі видано більше 20 методичних посібників: 4 монографії, 10 навчально – методичних посібників.

Пріоритетними науковими напрямками роботи кафедри являються розпрацювання 3-х наукових тем, одна із яких була виконана за державним замовленням МОЗ України на тему: «Розробка і впровадження стандартів сучасних технологій діагностики та операційного лікування найбільш поширених хірургічних захворювань», «Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань в умовах поліморбідності», «Профілактика і лікування післяопераційних ускладнень в плановій та ургентній хірургії».

За період з 2007 по 2019 рр. захищено 3 докторські дисертаціі, 14 кандидатських. Опубліковано 356 наукових та навчально-методичних робіт, 32 патентів на винахід, 9 раціоналізаторських пропозицій, 1 підручник, 5 посібників, 3 монографії, 2 методичні рекомендації.

Впродовж останніх десяти років на кафедрі впроваджено сучасні методи діагностики та лікування хірургічних захворювань органів черевної порожнини: корекція реперфузійного синдрому у хворих з механічною жовтяницею, спосіб лікування ентеральної недостатності при перитоніті, методика прогнозування розвитку гострого післяопераційного панкреатиту, спосіб лікування некротичного панкреатиту, алгоритм вибору типу синтетичних алотрансплантатів у лікуванні складних гриж передньої черевної стінки, методи діагностики та лікування динамічної післяопераційної непрохідності кишки, пункційні методи дренування псевдокіст підшлункової залози під контролем УЗД, спосіб профілактики функціональної непрохідності кишки після абдомінальних операцій, спосіб лікування хронічного панкреатиту з вірсунгоектазією, способи черезшлункової пункції і дренування псевдокіст підшлункової залози.

Лікувально – діагностична і консультативна робота кафедри проводиться на базі хірургічного та анестезіолого-реанімаційного відділеннях міської лікарні № 2 і амбулаторно-поліклінічного відділення з денним перебуванням хірургічних пацієнтів.

Щорічно співробітниками кафедри виконуються біля 900 оперативних втручань в плановій і ургентній абдомінальній хірургії, в т.ч. складні і високотехнологічні операції (ІІІ-ІV рівня складності) з використанням сучасного обладнання: малоінвазивні хірургічні втручання: пункційне дренування псевдокіст підшлункової залози під контролем УЗД; лікування некротичного панкреатиту, з застосуванням малоінвазивних технологій; лапароскопічне лікування хворих на хронічний калькульозний холецистит; пункційні методи лікування захворювання жовчевого міхуря, кіст та абсцесів печінки; ендоскопічні втручання на фатеровому сосочку в умовах механічної жовтяниці, натяжні та безнатяжні методи герніопластики, ендовенозна лазерна коагуляція варикозного розширення вен нижньої кінцівки, закриття раневих дефектів за допомогою алофібробластів у хворих з синдромом діабетичної стопи, шунтування шлунка і sleeve – резекції у хворих на морбідне ожиріння, резекції гастродилятованого сегменту тіла шлунка з дуоденопластикою при лікуванні декомпенсованих пілородуоденальних стенозів, рентгенендоваскулярні оперативні втручання при захворюваннях магістральних артеріальних судин нижньої кінцівки, резекція печінки при її доброякісних захворюваннях,

Колектив кафедри хірургії продовжує працювати і з надією та оптимізмом дивиться у майбутнє. Хай збудуться побажання лікарів-курсантів для викладачів університету, співробітників кафедри та їх родин, яким були присвячені наступні рядки.

Щоб завжди були Ви

Здорові, веселі,

Щоб радість селилась

У Вашій оселі.

По вінця наповнить

Хай чашу достаток,

На кафедрі щоб був

Зразковий порядок.

Бажаєм

Вам щастя без ліку

І в щасті дожити

Хоча би до віку!