Монографії, видані викладачами кафедри:

    1. Хірургія гнійно-некротичних ускладнень за синдрому діабетичної стопи : монографія/ І.Я. Дзюбановський, В.П. Польовий, Л.Я, Федонюк, М.Ю. Кріцак. – Тернопіль: ТДМУ, 2018 – 316с.
    2. Передумови виникнення, перебіг, профілактика та лікування гнійно-запальних захворювань м’яких тканин у спортсменів. /монографія/ Герич І.Д., Фус Ю.О., Польовий В.П., Пастухова В.Т., Дзюбановський І.Я. – Чернівці: Медуніверситет, 2018. – 324 с.
    3. Випускники Тернопільського мед університету – очільники хірургічної служби області : монографія/ М.М. Корда, І.Я. Дзюбановський. – Тернопіль: ТДМУ, 2017 – 152 с.
    4. Атлас оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту і передній черевній стінці: монографія.- Тернопіль, Укрмедкнига, 2004, 286 с.
    5. І.Т.П’ятночка, А.Д.Беденюк, С.І.Корнага, В.І.П’ятночка. Туберкульоз органів травлення. Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-56 с.

Патенти, отримані викладачими кафедри:

1. Патент 128490 Україна. Спосіб хірургічного лікування холецисто-холедохолітіазу. A61B 17/22. Галей Микола Михайлович (UA ); Гнатюк Олег Ігорович (UA ); Бабін Ігор Олександрович (UA ); Шаваров Іван Юрійович (UA ); Дзюбановський Ігор Якович (UA ); Дзюбановський Олег Ігорович (UA ).. 25.09.2018

2. Патент 128491 Україна. Спосіб одноетапного малоінвазивного оперативного втручання при холецисто- та холедохолітіазі. A61B 17/22. Галей Микола Михайлович (UA ); Гнатюк Олег Ігорович (UA ); Бабін Ігор Олександрович (UA ); Шаваров Іван Юрійович (UA ); Дзюбановський Ігор Якович (UA ); Дзюбановський Олег Ігорович (UA ). . 25.09.2018

3. Патент 128492 Україна. Спосіб одноетапного симультанного хірургічного лікування холецисто-холедохолітіазу. A61B 17/22. Галей Микола Михайлович (UA ); Гнатюк Олег Ігорович (UA ); Бабін Ігор Олександрович (UA ); Шаваров Іван Юрійович (UA ); Дзюбановський Ігор Якович (UA ); Дзюбановський Олег Ігорович (UA ); Марчук Іван Петрович (UA ); Ярмолюк Андрій Олександрович (UA ).. 25.09.2018

4. Патент 123752 Україна. Спосіб фіксації поліпропіленової сітки при виконанні ретромускулярної алогерніопластики. A61B 17/00. Пятночка Володимир Іванович (UA ); Дзюбановський Ігор Якович (UA ); Кохан Роман Степанович (UA ); Коптюх Валерій Васильович (UA ); Паничев Віктор Володимирович (UA ).. 12.03.2018

5. Патент 123339 Україна. Голка для проведення поліпропіленової нитки. A61B 17/06. Пятночка Володимир Іванович (UA ); Дзюбановський Ігор Якович (UA ); Кохан Роман Степанович (UA ); Коптюх Валерій Васильович (UA ); Паничев Віктор Володимирович (UA ).. 26.02.2018

6. Патент 123340 Україна. Спосіб фіксації поліпропіленової сітки при виконанні ретромускулярної алогерніопластики хірургічним клеєм Катсил. A61B 17/00. Пятночка Володимир Іванович (UA ); Дзюбановський Ігор Якович (UA ); Кохан Роман Степанович (UA ); Коптюх Валерій Васильович (UA ); Паничев Віктор Володимирович (UA).. 26.02.2018

7. Патент 123341 Україна. Спосіб фіксації поліпропіленової сітки при виконанні ретромускулярної алогерніопластики. A61B 17/00. Пятночка Володимир Іванович (UA ); Дзюбановський Ігор Якович (UA ); Кохан Роман Степанович (UA ); Коптюх Валерій Васильович (UA ); Мініч Володимир Григорович (UA ); Паничев Віктор Володимирович (UA ).. 26.02.2018

8. Патент 120945 Україна. Спосіб лікування хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, асоційовану з недиференційованою дисплазією сполучної тканини. A61B 18/20. Дзюбановський Ігор Якович (UA); Продан Андрій Михайлович (UA).. 27.11.2017.

9. Патент 118132 Україна. Спосіб лікування грижі стравохідного отвору діафрагми середніх та великих розмірів. A61B 17/00. Галей Микола Михайлович (UA ); Дзюбановський Ігор Якович (UA ); Дзюбановський Олег Ігорович (UA ); Галей Катерина Миколаївна (UA ); Дудар Олександр Валерійович (UA ); Шаваров Іван Юрійович (UA ); Гнатюк Олег Ігорович (UA ); Жиленко Владислав Адольфович (UA ).. 25.07.2017.

10. Патент 117103 Україна. Спосіб фундоплікації при грижі стравохідного отвору діафрагми. A61B 17/00. Галей Микола Михайлович (UA ); Дзюбановський Ігор Якович (UA ); Дзюбановський Олег Ігорович (UA ); Галей Катерина Миколаївна (UA ); Дудар Олександр Валерійович (UA ); Шаваров Іван Юрійович (UA ); Гнатюк Олег Ігорович (UA ); Жиленко Владислав Адольфович (UA ).. 12.06.2017.

11. Патент 106104 Україна, МПК А61М 5/158 (01.2016). Пристрій для введення лікувальних засобів / Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Коптюх В.В.; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С.,Коптюх В.В.– № заяви u 2015 11577 від 23.11.2015; опубліковано 11.04.2016, бюл. №7.

12. Патент 106603 Україна, МПК А61М 5/158 (01.2016). Спосіб лікувальних засобів / Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Паничев В.В.; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Паничев В.В. – № заяви u 2015 12000 від 03.12.2015; опубліковано 25.04.2016, бюл. №8.

13. Патент 104736 Україна, МПК А61В 17/03 (01.2016). Спосіб лікування великих ранових дефектів шкіри / Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Паничев В.В. Волков Р.К.; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Паничев В.В. Волков Р.К. – № заяви u 2015 09338 від 28.09.2015; опуб-ліковано 10.02.2016, бюл. №3.

14. Патент 104734 Україна, МПК А61В 17/00 (01.2016). Спосіб лікування великих ранових дефектів шкіри на функціонально-активних поверхнях з використанням вакуум терапії / Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Коптюх В.В..; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Коптюх В.В. – № заяви u 2015 09334 від 28.09.2015; опубліковано 10.02.2016, бюл. №3.

15. Патент 104735 Україна, МПК А61М 1/00 (01.2016). Пристрій для лікування тривалонезаживаючих ран КРС-ВАК / Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Волков Р.К.; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Волков Р.К. – № заяви u 2015 09336 від 28.09.2015; опубліковано 10.02.2016, бюл. №3.

16. Патент 104985 Україна, МПК А61В 90/00 (01.2016). Вакуумна камера пристрою для лікування тривало незагоювальних ран КРС-ВАК / Гощинський В.Б., Кохан Р.С.; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С. – № заяви u 2015 09337 від 28.09.2015; опубліковано 25.02.2016, бюл. №4.

17. Патент 98277 Україна. Спосіб діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок. Гощинський В.Б., Продан А.М. A61B 17/00.. від 27.04.15.

18. Патент 103345 Україна. Спосіб визначення ентеральної недостатності Татарчук Л.В., Гнатюк М.С., Бенедикт В.В.Патент на корисну модель Бюлетень № 23, 2015.

19. Патент на корисну модель № 85171 Україна. Пристрій для фіксації експериментальної тварини /Герасимець А.Ю., Герасимець Ю.М., Медвідь І.І.- UA 85171 U МПК (2013/01) A61D 3/00 -заявл. 23.05.2013 , публікація від 11.11.2013, Бюл.№21, номер заявки u 2013 06400.

20. Патент України на корисну модель 62969 . Спосіб ендоскопічної цистогастростомії. МПК А61В17/22 № u201101624 Заявл.11.02.2011 р. Опубл. 26.09.2011 р. Бюл. № 18. / Дзюбановський І.Я., Поляцко К.Г., Свистун Р.В.

21. Патент України України на корисну модель 48412. „Спосіб лікування хронічного панкреатиту з вірсунгоектазією” МПК А61В17/22 № u200911849 Заявл.19.11.2009 р. Опубл. 10.03.2010 р. Бюл. № 5. / Дзюбановський І.Я., Поляцко К.Г., Свистун Р.В.

22. Деклараційний патент України на корисну модель 16859. „Спосіб діагностики некротичного панкреатиту” , МПК А61В10/02, № u200604030 Заявл.11.04.2006 р. Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. / Дзюбановський І.Я., Свистун Р.В., Поляцко К.Г.

23. Деклараційний патент України на корисну модель 16860. „Спосіб лікування хворих з некротичним панкреатитом”. , МПК А61В17/22, № u200604031 Заявл.11.04.2006 р. Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8. / Дзюбановський І.Я., Свистун Р.В., Поляцко К.Г., Луговий О.Б., П’ятничка О.З.

24. Деклараційний патент України на винахід 61837. Спосіб лікування гострої ентеральної недостатності , МПК А61В17/00, №2003076127; Заявл. 01.07.2003; Опубл. 17.11.2003; Бюл. № 11. / Дзюбановський І.Я., Поляцко К.Г., Свистун Р.В., Кліщ І.М.

25. Деклараційний патент України на винахід 55844. Спосіб лікування гострої непрохідності тонкої кишки , МПК А61В17/00, №2002075569; Заявл. 08.07.2002; Опубл. 15.04.2003; Бюл. № 4. / Дзюбановський І.Я., Свистун Р.В., Поляцко К.Г.