Вас вітає кафедра хірургії ННІ післядипломної освіти !


Колектив кафедри (зліва направо) сидять: проф. В.В. Бігуняк , проф. І.Я. Дзюбановський, В.Б. Гощинський, лаборант Н.Б. Дацюк; стоять: пошукач Р.С. Кохан, аспірант А.І. Банадига, доц. Ю.М. Герасимець, доц. Р.В. Свистун, асистент А.М. Продан, доц. В.В. Бенедикт, доц. К.Г. Поляцко, доц. В.І. Пятночка (2018 рік)


Штат кафедри: 3 професори, 5 доцентів, 1 асистент, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • "Хірургічні хвороби".

На кафедрі навчаються:

  • лікарі-інтерни І-ІІІ років навчання із фаху "Хірургія";
  • лікарі-слухачі на передатестаційних курсах зі спеціальності "Хірургія";
  • лікарі-слухачі на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання хірургії"

за формою навчання:

  • очна;
  • дистанційна.