Вас вітає кафедра хірургії факультету післядипломної освіти!

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: проф. В.В. Бігуняк , проф. І.Я. Дзюбановський, проф. В.Б. Гощинський, лаборант Н.Б. Дацюк; стоять: к.м.н. Р.С. Кохан, канд. мед. наук А.І. Банадига, доц. Ю.М. Герасимець, доц. Р.В. Свистун, асистент к.м.н. А.М. Продан, проф. В.В. Бенедикт, доц. К.Г. Поляцко, проф. В.І. Пятночка (2019-2020 рік).


Штат кафедри: 5 професорів, 3 доцентів, 1 асистент, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • "Хірургічні хвороби".

На кафедрі навчаються:

  • лікарі-інтерни І-ІІІ років навчання із фаху "Хірургія";

  • лікарі-слухачі на передатестаційних курсах зі спеціальності "Хірургія";

  • лікарі-слухачі на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання хірургії"

за формою навчання:

  • очна;

  • дистанційна.