Список праць доц. Поляцко К.Г.

Дзюбановський І.Я., П’ятночка В.І., Поляцко К.Г. Аналіз результатів хірургічного лікування хворих з вентральними грижами за умов морбідного ожиріння //Клінічна хірургія.- 2018.-№6.2.-С.139-141.

VI Piatnochka, YM Herasimets, RV Svistun, KG Polyatsko, AM Prodan. Changes of pro-inflammatory and anti-inflammatoryn of interleukins in cases of implantatio polypropylene meshes of different types in implant hernioplasty. Journal of Education, Health and Sport.-2018, 8 (10), 375-383.

V Piatnochka, I Dzyubanovsky, K Polyatsko, R Svistyn, R Kohan. Endothelial dysfunction of patients with incisional hernias with concomitant morbid obesity. Journal of Education, Health and Sport.-2018, 8 (8), 1274-1281.

Поляцко К.Г. Гострі бактерійні абсцеси печінки: особливості діагностики та хірургічного лікування / К.Г. Поляцко // Шпитальна хірургія.-2015.-№1.-С. 79-81.

Поляцко К.Г. Реперфузійне пошкодження тонкої кишки у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність / К.Г. Поляцко // Шпитальна хірургія.-2015.-№2.-С. 16-19.

Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О., Поляцко К.Г. Синдром поліорганної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт.- Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2014.- №2.-С.

Дзюбановський І.Я., Пятночка В.І, Поляцко К.Г., Свистун Р.В. Оцінка якості життя пацієнтів після герніопластики в умовах морбідного ожиріння. / Хірургія України.- 2014.- №3.-С.14-16.

Дзюбановський І.Я., Пятночка В.І, Свистун Р.В., Поляцко К.Г. Вибір способу пахової герніопластики з огляду на віддалені результати якості життя пацієнтів. / Хірургія України.- 2014.- №3.-С.16-17.

Поляцко К.Г. Нестандартні ситуації при виконанні пункційно-дренуючих втручань під контролем сонографії в пацієнтів із хірургічною патологією органів черевної порожнини і заочеревинного простору // Шпитальна хірургія.- 2013.- № 2.-С. 99-103.

Поляцко К.Г. Методика оцінки оволодіння практичними навичками інтернами-хірургами на кафедрі хірургії післядипломної освіти. - Медична освіта.-2013.-№4.- С. 66-69.