Список праць доц. Свистуна Р.В.


В. І. П’ятночка, І. Я. Дзюбановський, П. Р. Сельський, Р. В. Свистун. Прогнозування та попередження виникнення ускладнень у хворих із первинними та післяопераційними вентральними грижами за умов коморбідності. Харківська хірургічна школа. № 2(101) 2020. С. 161-166.

VI Piatnochka, YM Herasimets, RV Svistun, KG Polyatsko, AM Prodan. Changes of pro-inflammatory and anti-inflammatoryn of interleukins in cases of implantatio polypropylene meshes of different types in implant hernioplasty. Journal of Education, Health and Sport.-2018, 8 (10), 375-383.

V Piatnochka, I Dzyubanovsky, K Polyatsko, R Svistyn, R Kohan. Endothelial dysfunction of patients with incisional hernias with concomitant morbid obesity. Journal of Education, Health and Sport.-2018, 8 (8), 1274-1281.

Дзюбановський І.Я., Гощинський В.Б., Свистун Р.В., Бенедикт В.В., Пятночка В.І., Герасимець Ю.М., Поляцко К.Г., Бобяк І.Г., Продан А.М. Перші кроки в реалізації програми дистанційного навчання з хірургії на післядипломному навчанняю Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю « Сучасні підходи до вищої медичної освітив в Україні», Тернопіль. 18-19 травня 2017, С.

Гощинський В.Б., Свистун Р.В., Бенедикт В.В., Герасимець Ю.М., Пятночка В.І., Поляцко К.Г. Війтович Л.Є. Десять кроків для удосконалення навчання інтернів-хірургів. Матеріали Х111 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» 12-13 травня 2016 року м. Тернопіль. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2017. Т.2. – С. 242-243.

Гощинський В.Б., Бенедикт В.В., Герасимець Ю.М., П’ятночка В.І., Свистун Р.В., Поляцко К.Г., Бобяк І.Г. Про формування компетентності інтерна-хірурга. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального прцесу у вищих медичних (фамацевтичних) навчальних закладах України».Тернопіль. 15-16 травня 2014, частина 2. С 412-414.

Гощинський В.Б., Бенедикт В.В., Герасимець Ю.М., П’ятночка В.І., Свистун Р.В., Поляцко К.Г., Бобяк І.Г. Кафедрі хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти 35 років. Успіхи, втрати, сподівання. // Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 лютого 2014 р. С.65-67.

Дзюбановський І.Я., Пятночка В.І, Поляцко К.Г., Свистун Р.В. Оцінка якості життя пацієнтів після герніопластики в умовах морбідного ожиріння. / Хірургія України.- 2014.- №3.-С.14-16.

Дзюбановський І.Я., Пятночка В.І, Свистун Р.В., Поляцко К.Г. Вибір способу пахової герніопластики з огляду на віддалені результати якості життя пацієнтів. / Хірургія України.- 2014.- №3.-С.16-17.

П’ятночка В.І., Свистун Р.В., Поляцко К.Г., Трачук В.І. Оцінка якості життя пацієнтів після герніопластики при ожирінні / Здобутки клінічної та експериментальної медицини // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року. Тернопіль, ТДМУ : Укрмедкнига. С. 71-72.

Свистун Р.В., Поляцко К.Г., П’ятночка В.І., Герасимець Ю.М., Мігенько Б.О. Сепсис у хворих на некротичний панкреатит / Здобутки клінічної та експериментальної медицини // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року. Тернопіль, ТДМУ : Укрмедкнига. С. 72-73.

Дзюбановский И.Я., Свистун Р.В., Поляцко К.Г., Пятночка В.И., Мигенько Б.О. Роль миниинвазивных хирургических технологий в лечении осложнений некротического панкреатита / Актуальные вопросы современной хирургии: Сборник научно-практических работ, посвященный 65-летию Почетного профессора Красноярского государственного медицинского университета Юрия Семеновича Винника. / Отв. ред. М.М.Петрова ; редкол.: М.И.Гульман, Л.В.Кочетова, О.В.Теплякова [и др.].- Красноярск : Версо, 2013 С. 72-74.

Дзюбановский И.Я., Пятночка В.И., Поляцко К.Г., Свистун Р.В., Мигенько Б.О. Отдаленные результаты и качество жизни пациентов после различных типов паховых герниопластик / Актуальные вопросы современной хирургии: Сборник научно-практических работ, посвященный 65-летию Почетного профессора Красноярского государственного медицинского университета Юрия Семеновича Винника. / Отв. ред. М.М.Петрова ; редкол.: М.И.Гульман, Л.В.Кочетова, О.В.Теплякова [и др.].- Красноярск : Версо, 2013 С. 150-153.

Дзюбановский И.Я., Поляцко К.Г., Свистун Р.В., Пятночка В.И., Мигенько Б.О. Выбор метода интестинальной декомпрессии у больных с острой непроходимостью тонкой кишки / Актуальные вопросы современной хирургии: Сборник научно-практических работ, посвященный 65-летию Почетного профессора Красноярского государственного медицинского университета Юрия Семеновича Винника. / Отв. ред. М.М.Петрова ; редкол.: М.И.Гульман, Л.В.Кочетова, О.В.Теплякова [и др.].- Красноярск : Версо, 2013 С. 430-432.

Дзюбановский И.Я., Мигенько Б.О., Свистун Р.В., Поляцко К.Г., Пятночка В.И. Полиорганная дисфункция у больных с острым распрстраненным перитонитом / Актуальные вопросы современной хирургии: Сборник научно-практических работ, посвященный 65-летию Почетного профессора Красноярского государственного медицинского университета Юрия Семеновича Винника. / Отв. ред. М.М.Петрова ; редкол.: М.И.Гульман, Л.В.Кочетова, О.В.Теплякова [и др.].- Красноярск : Версо, 2013 С. 432-434.

Гощинський В.Б., Поляцко К.Г., Бенедикт В.В., Герасимець Ю.М., П’ятночка В.І., Свистун Р.В. Оцінка практичних навиків у інтернів-хірургів на кафедрі хірургії ФПО / Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з між нар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч.2. – С.415.