Список праць доц. Герасимця Ю.М.

Гощинський В.Б., Луговий О.Б., Луговий С.О., Герасимець Ю.М. Місце ендоваскулярних операцій у лікуванні хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок / Харьківська хірургічна школа. – 2020. - №2. С.94-98.

Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Мігенько Б.О.,Герасимець Ю.М. Місце вакумної терапії у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок у стадії декомпенсації /Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. - №1 (33). – С.75-79.

VI Piatnochka, YM Herasimets, RV Svistun, KG Polyatsko, AM Prodan. Changes of pro-inflammatory and anti-inflammatoryn of interleukins in cases of implantation polypropylene meshes of different types in implant hernioplasty. Journal of Education, Health and Sport.-2018, 8 (10), 375-383.

Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Герасимець Ю.М.,Луговий О.Б. Хірургічне лікування варикозної хворби нижніх кінцівок: ендовенозна лазерная коагуляція вен чи класична сафенектомія / Підсумкова LX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 14.06.2017. – С.151-154.

Невгадовська П.М. Коробко Л.Р., Зима І.Я., Бобяк І.Г., Герасимець Ю.М. Поліорганна дисфункція в прогнозі перебігу гострого панкреатиту на фоні серцево-судинної патології.//Здобутки клінічної та експериментальної медицини(присвячена пам’яті ректора, чл.-кор. НАМН України, проф.ю Л.Я. Ковальчука) ТДМУ «Укрмедкнига» .2015. – с.42-43

Гощинський В.Б. Аналіз ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, Ю.М. Герасимець, Р.С. Кохан // Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря. –Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль.- 27 лютого 2014. – С.65-67.

Гощинський В.Б. Прогнозування післяопераційних рецидивів варикозної хвороби нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, І.Я. Зима, О.Б. Луговий, Ю.М. Герасимець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Збірник матеріалів підсумкової наукової конференції. – Тернопіль -21 травня 2014. – С51-52.

Гощинський В.Б.. Бенедикт В.В., Герасимець Ю.М., Пятночка В.І., Свистун Р.В., Поляцко К.Г., Бабяк І.Г. Про формування компетентності інтерна-хірурга //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України. – Тернопіль. – 15-16 травня 2014, частина 2. – С.412-414.

Бабинец Л. С.Медвидь И. И. Бабинец А.И.Боровик И.О.Творко В.М.Герасимец Ю.М.-Клинико-патогенетические аспекты использования многоигольчатой разнометаллической аппликации в комплексной терапии гипертонической болезни-//«Вопросы современной медицины»: материалы международной заочной научно-практической конференции. (11февраля 2013 г.) //— Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. — 140с.-С.23-28

Гощинський В.Б., Назарчук С.А., Герасимец Ю.М.- О возможности применения лиофилизированных ксенодермотрансплантатов для предупреждения несостоятельности кишечных швов.-// «Актуальные вопрсы современной хирургии»: Сборник науч.-практ. Работ, посвящённых 65-летию почётного проф. КРАСГМУ Ю.С. Винника/Отв.ред.М.М.Петрова, редкол.:Ми, Гульман, Л.В.Кочетова, О.В. Теплякова( и др.). – Красноярск:Версо, 2013- 596с.- с. 371-373

Гощинський В.Б., Поляцко К.Г., Бенедикт В.В., Герасимець Ю.М., П’ятночка В.І., Свистун Р.В. Оцінка практичних навиків у інтернів-хірургів на кафедрі хірургії ФПО / Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з між нар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч.2. – С.415.

Свистун Р.В., Поляцко К.Г., П’ятночка В.І., Герасимець Ю.М., Мігенько Б.О. Сепсис у хворих на некротичний панкреатит / Здобутки клінічної та експериментальної медицини // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 18 червня 2013 року. Тернопіль, ТДМУ : Укрмедкнига. С. 72-73.