Список праць доц. Бенедикта В.В.

Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Данчак В.Я., Продан А.М. Гостра непрохідність тонкої кишки. Спірні та невирішені питання декомпресії травного каналу у світлі успіхів і невдач оперативного лікування. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2020. - 1. - 130-136.

Бенедикт В.В. Алгоритм выбора метода операции у больных с острой непроходимостью тонкой кишки. Вестник врача, 2019. - № 3. – С. 29-32.

Бенедикт В.В., Коробко Л.Р. Острая непроходимость тонкой кишки. Некоторые аспекты консервативного лечения. Georgian Medical News. -2019. - № 3 (288). – С.7 – 11.

Бенедикт В.В. Некоторые дискуссионные вопросы в лечении больных с острой непроходимостью тонкой кишки / Вестник врача, 2018. - № 1. – С.29-34.

Бенедикт В.В. Резекция тонкой кишки больных с острой непроходимостью пищеварительного тракта. Осложнгения и их профилактика / Вестник врача, 2018. - № 2. – С.19-24.

Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Продан А.М. Шляхи покращення результатів лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки після її резекції / Art of Medicine – 2018 - № 4(8). – С. 61 – 65.

Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Продан А.М. Оптимізація діагностично-лікувальної програми на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки / Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина» - 2018. – Випуск 1 (57). – С. 48-53.

Бенедикт В.В. Роль декомпрессии пищеварительного тракта у больных острой непроходимостью тонкой кишки. Осложнения и их предупреждение. / Georgian Medical News, 2017. - № 6. – С.103 – 110.

Бенедикт В.В. Особлиівості хірургічної тактики у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки в умовах супутньої патології. / Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2017. – Т.16, № 3 (61). – С.24-27.

Дзюбановський І.Я.,Бенедикт В.В. Гостра непрохідність тонкої кишки6 Покази до різних методів хірургічного лікування. / Клінічна хірургія, 2017.-№ 11.2 (908).- С. 23-26.

Дзюбановський І.Я.,Бенедикт В.В. Оптмізація діагностичної програми у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки / Шпитальна хірургія, 2017.- № 4. – С...

Бенедикт В.В. Рідкісні причини гострої непрохідності тонкої кишки. Особливості клінічного перебігу./ Харківська хірургічна школа. - 2016, № 1 (76).- С.125-131.

Бенедикт В.В. Причини порушень моторики тонкої кишки у жінок після акушерсько-гінекологічних операцій. Профілактика і лікування. / Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. - № 2. – С. 33-35.

Бенедикт В.В. Синдром ентеральної недостатності у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки. Деякі методи діагностики та лікування. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина» - 2016. – Випуск 2 (54). – С. 37-40.

Бенедикт В.В. Патогенетичне обгрунтування медикаментозної стимуляції моторики травного каналу після операціх у хворих на гостру непрохідність кишки. / Галицький Лікарський Вісник, 2016.- № 3. – С.6-8.

Бенедикт В.В. Відкриті і закриті методи декомпресії тонкої кишки у хворих на гостру непрохідність травного каналу / Шпитальна хірургія, 2016.- № 4. – С..44-46.

Бенедикт В.В. Іони кальція і їх значення у відновленні моториуки травного каналу після хірургічного лікування гострої непрохідності тонкої кишки / Харківська хірургічна школа. - 2015, № 2.- С.61-65.

Дзюбановський І.Я.,Бенедикт В.В. Профілактика та лікування функціональної непрохідності тонкої кишки після операцій на органах малого тазу в жінок. / Шпитальна хірургія, 2015.- № 1. – С.53-55.

Васильєва Н.А., Бенедикт В.В., Задорожний В.С.,. Продан А.М, Паньків Н.Б. Перфорація тонкої кишки у ВІЛ – інфікованої хворої з позалегеневим туберкульозом / Інфекційні хвороби, 2015.- № 4. –С.95-97.

Гощинський В.Б., Бенедикт В.В.,Пижевський О.А. Випадок успішного консервативного лікування ішемічного коліту / Шпитальна хірургія, 2014.- № 1. – С. 84-85.

Дзюбановський І.Я.,Бенедикт В.В. Гострий поширений перитоніт. Лапаростомія чи програмована релапаротомія / Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2014. - № ! (47). – С. 53-55.

Бенедикт В.В. Інтубація тонкої кишки. Спірні питання і можливі шляхи їх вирішення. / Харківська хірургічна школа. - 2014, № 2.- С.51-55.

Бенедикт В.В. Патогенетичні аспекти порушень рухової функції тонкої кишки у хворих на гостру непрохідність кишки та їх корекція. / Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина» - 2014. – Випуск 1 (49). – С. 48-52.