Список праць проф. Гощинського В.Б.

Гощинський В.Б., Луговий О.Б., Луговий С.О., Герасимець Ю.М. Місце ендоваскулярних операцій у лікуванні хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок / Харьківська хірургічна школа. – 2020. - №2. С.94-98.

Goshchynsky V.B., Migenko B.O., Luhovyi О.B., Migenko L.M. Perspectives on Using Platelet-Rich Plasma and Platelet-Rich Fibrin for Managing Patients with Critical Lower Limb Ischemia After Partial Foot Amputation//Journal of Medicine and Life Vol. 13, Issue 1, January-March 2020: 45–49.

В. Б. Гощинський, Б. О. Мігенько, Ю. Ю. Свідерський. ЗАСТОСУ-ВАННЯ PRP ТА PRF ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ДО ВИКОНАННЯ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ ВЕН У ХВОРИХ НА ВАРИКОЗНУ ХВОРОБУ НИЖНІХ КІНЦІВОК, УСКЛАДНЕНУ ТРОФІЧНОЮ ВИРАЗКОЮ Клінічна та експериментальна медицина.- 2019. - №2.- С.99-104.

Гощинський В.Б. Луговий О.Б., П’ятничко О.З. PRP – терапія як складова хірургічного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2019. - №2. – С. 115-119.

Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Мігенько Б.О.,Герасимець Ю.М. Місце вакумної терапії у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок у стадії декомпенсації /Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. - №1 (33). – С.75-79.

Гощинський В.Б., Гощинський П.В. Діагностика та лікування гострих тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок у дітей / ASCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 6 April, 2018 [Electronic resource] Editors prof. I.P.Klimov, I.V.Ignatko, V.B.Mantusov. – Electron. txt. d.. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek. – ISBN 978-80-7534-079-5.-82-92.

Гощинський В.Б., Пятничка О.З., Мігенько Б.О. Місце терапевтичного неоангіогенезу в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок// Art of Medicine. – 2018. – №4. - С. 44-47.

Goshchynsky V.B., , Luhovyi O.B., Migenko B.O., , Pyatnychka T.V., Pyatnychka O.Z., The Place of PRP and PRF Methods for Trophic Ulcers Treatment in Patients with Decompensation Stages of Varicose Veins in Combination with RFA / Stem Cell & Regenerative Medicine.- 2018. - Volume 2.- Issue 2. - 1 – 3.

Goshchynsky V, Lugoviy O, Goshchynsky P, Lugoviy S, Lugoviy U. Variants of endovascular lower limbs revascularization with critical isсhemia do to extensive ateroscellrosis and assessment of their effectiveness/ Georgian Medical News- 2018. - №10. –С. 10-15.

В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Б.О. Мігенько, І.О. Боровик, В.М.Творко, С.С. Рябоконь. «Гострий живіт» та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики – сімейної медицини / Семейная медицина. – 2018.- №2 (76). – С.22-26.

Кохан Р.С., Гощинський В.Б.,Пятничко О.З. Застосування сучасних технологій у лікуванні хворих із декомпенсованою формою варикозної хвороби нижніх кінцівок / Український Журнал Хірургії. – 2017. – 1(32). – С. 46-50.

Goshchynsky V.B., Luhovyi O.B., Honcharuk O.A. The use of endovascular surgical interventions in the treatment of patients with critical limb ischemi /Ascience and life: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 22 December 2017 [Electronic resource] Editors prof. I.P.Klimov, I.V.Ignatko, V.B.Mantusov. – Electron. txt. d.. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek. – ISBN 978-80-7534-079-5.- P. 28-37.

Гощинський В.Б. Морфологічні зміни у венозній системі нижніх кінцівок як причина ендотеліальної дисфункції при варикозній хворобі /В.Б. Гощинський, Р.С. Кохан // ASCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 22 December 2017 [Electronic resource] Editors prof. I.P.Klimov, I.V.Ignatko, V.B.Mantusov. – Electron. txt. d.. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek. – ISBN 978-80-7534-079-5.- C. 210-219.

Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Борис Р.М. Луговий О.Б. До питання причин післяопераційного рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, Р.С. Кохан, Р.М. Борис, О.Б. Луговий // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2016. - № 2. – С.37-42.

Гощинський В.Б., Луговий О.Б., Ольховик В.В. Ендоваскулярна реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах хронічної критичної ішемії // ХХІІІ з’їзд хірургів України. Збірник наукових робіт. – Київ. – Клінічна хірургія. - 2015. – С.285-286.

Гощинський В.Б. Про ефективність різних методів ендоваскулярної реваскуляризації при хронічній ішемії нижніх кінцівок/ В.Б. Гощинський, О.Б. Луговий, В.В. Ольховик // Шпитальна хірургія. – 2015. - №4. – С.26-30.

Гощинський В.Б. Деякі питання патогенезу варикозної хвороби нижніх кінцівок: дані гістологічних, морфометричних та електронно-мікроскопічних досліджень/ В.Б. Гощинський, Р.С. Кохан // Вісник наукових досліджень. – 2015. - №4. – С.50-55.

Гощинський В.Б. Особливості перебудови глибокої венозної системи при варикозній хворобі нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, Р.С. Кохан // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. -2015. – Т.14.- №4. – С. 67-72.

Гощинський В.Б., Домбровський О.А. Стан гуморального імунітету при експериментальній товстокишковій непрохідності / В.Б. Гощинський, О.А. Домбровський // Вісник наукових досліджень. – 2015. - №4.- С. - 96-98.

В. Б. Гощинський, Р.С. Кохан, А.М. Продан. Морфологічні особливості перебудови стінки великої підшкірної вени при варикозній хворобі нижніх кінцівок // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2014. –Т.13. - №1. – С.6-10.

Гощинський В.Б. Бенедикт В.В. Пижевський О.А. Випадок успішного консервативного лікування ішемічного коліту // Шпитальна хірургія. – 2014. - №1. – С.84-86.

Гощинський В.Б., Продан А.М., Пятничко О.З. Морфологічні, клінічні та біохімічні паралелі дисфункції сполучної тканини у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2014 р., серія Медицина», випуск 1 (49). – С.59-64.