Список праць Продана А.М.

Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Данчак В.Я., Продан А.М. Гостра непрохідність тонкої кишки. Спірні та невирішені питання декомпресії травного каналу у світлі успіхів і невдач оперативного лікування. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. – 2020. - 1. - 130-136.

П’ятночка В.І., Дзюбановський І.Я., Продан А.М., Дацко Т.В. Особливості морфологічних змін тканин після імплантаційної герніопластики при рецидивах післяопераційних вентральних гриж. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2019. № 4. С. 46–53.

Dzyubanovsky, I. Y., Vervega, B. M., Pidruchna, S. R., Melnyk, S. R., & Prodan, A. M. (2019). Status of the humoral link of immunity at experimental peritonitis on the background of diabetes mellitus. Medical and Clinical Chemistry, (1), 43-48.

Dzyubanovsky, I. Y., Benedykt, V. V., & Prodan, A. M. (2019). Гостра непрохідність тонкої кишки. Показання до використання різних методів декомпресії травного каналу. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 18(2), 25-29.

Дзюбановський, І. Я., Вервега, Б. М., Продан, А. М., & Ковальчук, А. А. (2019). Експериментальне обгрунтування розвитку синдрому поліорганної недостатності на основі динаміки морфологічних змін внутрішніх органів при гострому поширеному перитоніті. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, (18,№ 3), 43-48.

Дзюбановський, І. Я., Антощук, Р. М., & Продан, А. М. (2019). Порівняльна оцінка різних методів закриття ранових дефектів у пацієнтів із синдромом стопи діабетика. Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, (3), 57-61.

Оптимізація діагностично-лікувальної програми на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки. І. Я. Дзюбановський, В.В. Бенедикт, А.М. Продан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина, 2018. т. №1.-С.48-53.

Changes of pro-inflammatory and anti-inflammatory interleukins in cases of implantation of polypropylene meshes of different types in implant hernioplasty. VI Piatnochka, YM Herasimets, RV Svistun, KG Polyatsko, AM Prodan. Journal of Education, Health and Sport. 8(10): 375-383.

Implementation of an enhanced recovery protocol for open and laparoscopic repair of ventral hernia. VI Piatnochka, AM Prodan. Journal of Education, Health and Sport. 8(9): 1796-1802.

Шляхи покращення результатів лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки після її резекції/І. Я. Дзюбановський, В. В. Бенедикт, А. М. Продан // Аrt of medicine, 2018. т.№ 4.-С.61-65.

Результати лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, асоційованої з дисплазією сполучної тканини, з використанням ендовенозної лазерної коагуляції / І. Я. Дзюбановський, А. М. Продан // Клінічна хірургія. - 2018. - Т. 85, № 1. - С. 41-44.

Обґрунтування зміни потужності ендовенозної лазерноїкоагуляції при лікуванні варикозної хвороби веннижніх кінцівок, асоційованої з недиференційованоюдисплазією сполучної тканини / І. Я. Дзюбановський, А. М. Продан, Т. В. Дацко // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2017. - Т. 21, № 1(1). - С. 12-15.

Клініко-морфологічні особливості ендовенозної коагуляції варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, асоційованої з недиференційованою дисплазією сполучної тканини / І. Я. Дзюбановський, А. М. Продан // Галиц. лікар. вісн.. - 2016. - 23, № 3 (ч. 1). - С. 96-98.

Особливості сонографічних змін при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок, асоційованій із недиференційованою дисплазією сполучної тканини / І. Я. Дзюбановський, А. М. Продан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Медицина. - 2016. - Вип. 2. - С. 65-68.

Ендовенозна лазерна коагуляція в лікуванні варикозної хвороби вен нижніх кінцівок асоційованою з недиферинційованою дисплазією сполучної тканини / І. Я. Дзюбановський, А. М. Продан // Харківська хірургічна школа. - 2016. - № 4. - С. 38-42.

Перфорація тонкої кишки у ВІЛ-інфікованої хворої з позалегеневим туберкульозом / Н. А. Васильєва, В. В. Бенедикт, В. С. Задорожний, А. М. Продан, Н. Б. Паньків // Інфекційні хвороби. - 2015. - № 4. - С. 95-97.

Морфологічні особливості перебудови стінки великої підшкірної вени при варикозній хворобі нижніх кінцівок / В. Б. Гощинський, Р. С. Кохан, А. М. Продан // Клініч. анатомія та операт. хірургія. - 2014. - 13, № 1. - С. 6-10.

Морфологічні, клінічні та біохімічні паралелі дисфукції сполучної тканини у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок / В. Б. Гощинський, А. М. Продан, О. З. Пятничка // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. - 2014. - Вип. 1. - С. 59-64.