Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Пятночка В.І. «Прогнозування та попередження ускладнень при хірургічному лікуванні хворих з первинними та післяопераційними вентральними грижами в умовах коморбідності» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2019)
 • Бенедикт В.В. Клініко-патогенетичне обгрунтування лікувальної тактики на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки (клініко-експерментальне дослідження) за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2018)
 • Продан А.М. «Ендовенозна лазерна коагуляція в лікуванні варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, асоційованої з недиференційованою дисплазією сполучної тканини» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2018 р.)
 • Поляцко К.Г. "Синдром ентеральної недостатності та його корекція на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність кишечника" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2004 р.)
 • Гощинський В Б. «Применение антимикробных биосовместимых пленок в плановой и ургентной сосудистой хирургии»за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Київ, 1999 р.)
 • Свистун Р.В. «Оптимізація хірургічних методів лікування виразкових пілоро-дуоденальних стенозів» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопыль 1998 р.)
 • Пятночка В.І. «Тепловітдача в діагностиці стану запального процесу післяопераційних ран»за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Львів, 1993 р.)
 • Герасимець Ю.М. "Диференціально-діагностичне значення показників локальних теплових потоків і впливу звукової дії у хворих на гострий апендицит та правобічною нирковою колікою" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Львів, 1993 р.)
 • Дзюбановський І.Я. "Хірургічні способи попередження демпінг-синдрому залежно від показників реґіонарного кровообігу слизової оболонки шлунка та вегетативно-гормонального гомеокінезу" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Київ, 1991 р.)
 • Бенедикт В.В. "Коррекция моторно-эвакуаторных и секреторных нарушений желудка и отводящей кишки после резекции и ваготоми кишки" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Харьков, 1989 г.)
 • Гощинський В Б. «Применение антимикробных биосовместимых пленок в плановой и ургентной сосудистой хирургии»за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Москва, 1987 г.)
 • Дзюбановський І.Я. "Геріатричні аспекти хірургії виразкової хвороби" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Київ, 1985 р.)


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. І.Я. Дзюбановського:

 • Гривеко С.Г. "Реконструктивні хірургічні способи корекції естетичних (косметичних) деформацій передньо-бокової стінки живота" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2018 р.)
 • Війтович Л.Є. "Хронічна виразка шлунка: прогнозування ускладнень, покази до превентивних операційних втручань" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2017 р.)
 • Галей М.М. "Хірургічна тактика та вибір мініінвазивних методів оперативного лікування хворих на обтураційну жовтяницю доброякісного генезу у віковому аспекті" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2009 р.)
 • Мігенько Б.О. "Роль синдрому поліорганної недостатності на етапах хірургічного лікувіання хворих з поширеним перитонітом" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2008 р.)
 • Дикий О.Г. Післяопераційна лапароскопія та динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2007 р.)
 • Федорчук О.Т. "Оптимізація лапароскопічних холецистектомій у хворих на калькульозний холецистит" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2006 р.)
 • Ремезюк Е.В. "Вибір методу та об'єму радикального оперативного втручання при проривній пілородуоденальній виразці в залежності від клініко-морфологічної характеристики поширеності перитоніту" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2006 р.)
 • Синоверський Л.В. "Обгрунтування активної хірургічної тактики у хворих на гострий холецистит у віковому аспекті" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2005 р.)
 • Пятничка О.З. "Особливості хірургічної тактики у хворих на гастрит, ускладнений кровотечею :none'>Особливості хірургічної тактики у хворих на гастрит, ускладнений кровотечею" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2005 р.)
 • Луговий О.Б. "Особливості хірургічної тактики у хворих на виразкові дуоденальні кровотечі в умовах поліморбідності " за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2003 р.)
 • Ковальчук Ю.М. "Вибір обєму і методу операції при виразковій хворобі шлунка в залежності ві наявності та вираженості диспластичних змін епітелію слизової оболонки" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2002 р.)
 • Сюта Л.О. "Вплив варіантів гемостазу на вибір хірургічної тактики у хворих на виразкову хворобу, ускладнену кровотечею" за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2000 р.)

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. В.В. Гощинського:

 • Кохан Р.С. «Ендовенозна лазерна коагуляція варикозних вен нижніх кінцівок: попередження ускладнень та рецидивів» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 1018 р.)
 • Зима І. Я. «Клініко-сонографічне обгрунтування вибору оперативних втручань при варикозній хворобі нижніх кінцівок » за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2011 р.)
 • Бойчак М. В. “Попередження відділених наслідків резекції кишечника” за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2004 р.)
 • Боровик І. О. «Діагностикаі лікування остеопенічного синдрому при виразковій хворобі та її ускладненнях» за спеціальністю гастроентерологія, (Київ, 2004 р.)
 • Чижишин Б. З. «Використання клею КЛ-3 для лікування варикозного розширення поверхневих вен нижніх кінцівок» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія (Тернопіль, 2004 р.).