Аспірантура

АСПІРАНТИ КАФЕДРИ ХІРУРГІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

АСПІРАНТИ І РОКУ НАВЧАННЯ:Довга Ірина Ігорівна - аспірант очної денної форми навчання

Тема дисертаційної роботи: "Cпособи профілактики хірургічних ризиків рецидиву гриж передньої черевної стінки за умов морбідного ожиріння".

Перелік наукових публікацій:

  1. Piatnochka V. I., Levchuk R. D., Dovha I. I. Retrospective analysis of the results of surgical treatment of patients with primary and postoperative ventral herniations under the conditions of morbid obesity. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(11):189-198. eISSN 2391-8306.

  2. Довга І.І. Ретроспективний аналіз результатів хірургічного лікування хворих з з первинними та післяопераційними вентральними грижами за умов морбідного ожиріння. "Актуальні питання клінічної медицини": XIV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю, 20 листопада 2020 р. Запоріжжя, 2020. С.23.

Участь у наукових конференціях:

  1. Учасник XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної медицини", яка відбулась 20 листопада 2020 року дистанційно в режимі ONLINE відеоконференції на базі ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» ( Відеодоповідь: "Ретроспективний аналіз результатів хірургічного лікування хворих з з первинними та післяопераційними вентральними грижами за умов морбідного ожиріння." )


Качановський Ярослав Володимирович - аспірант очної вечірньої форми навчання

Тема дисертаційної роботи: "Роль відеоендоскопічних методів в інтраопераційній діагностиці життєздатності порожнистих органів черевної порожнини за умови гострої хірургічної патології"

Перелік наукових публікацій:

Участь у наукових конференціях:

Аль Джехані Найф - аспірант очної вечірньої форми навчання

Тема дисертаційної роботи: "Застосування плазми збагаченої тромбоцитами в поєднанні з ультразвуковим дебрідментом в лікуванні тривалонезаживаючих ран нижніх кінцівок різної етіології "

Перелік наукових публікацій:

Участь у наукових конференціях:

АСПІРАНТИ ІII РОКУ НАВЧАННЯ:


Свідерський Юрій Юрієвич - аспірант ІІІ року очної вечірньої форми навчання

Тема дисертаційної роботи: "Застосування РЧА в комбінації з мініінвазивними технологіями у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок при клінічних стадіях С2- С6, в умовах стаціонару хірургії одного дня."

Перелік наукових публікацій:

1. Гощинський В.Б. Про деякі тактичні аспекти застосування радіочастотної абляції у лікуванніі варикозної хвороби нижніх кінцівок в стаціонарах одного дня / В.Б. Гощинський, Ю.Ю. Свідерський, Ю.М. Герасимець // Шпитальна хірургія. – 2020. - №4. – С. 24-28.

2. Гощинський В. Б. Застосування PRP та PRF технологій у підготовці до виконання радіочастотної абляції вен у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, ускладнену трофічною виразкою / В. Б. Гощинський, Б. О. Мігенько, Ю. Ю. Свідерський //Клінічна та експериментальна медицина.- 2019. - №2.- С.99-104.

3. Патент на корисну модель 135941 Україна u 2019 01630. Гощинський В.Б., П’ятничка О.З., Свідерський Ю.Ю. Спосіб лікування трофічних виразок нижніх кінцівок венозного ґенезу: заявл.18.02.2019,опубл.25.07.2019.Бюл.№ 14.

Участь у наукових конференціях: V-TH PRECARPATHIAN SURGICAL FORUM V ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ 15-16 жовтня 2020 р. (Online). INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. В. Б. Гощинський, Ю. Ю. Свідерський, О. З. Пятничка. "Застосування радіочастотної абляції в комбінації з мініфлебектомією та відтермінованою ехо-склеротерапією колатеральних та перфорантних вен в лікуванні сафенного варикозу в амбулаторних умовах."

ТИТУЛ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ АСПІРАНТУРА ХІРУРГІЯ 2020.pdf
Робоча програма АСПІРАНТУРА Хірургія 2020 нова.doc