База кафедри хірургії факультету післядипломної освіти розміщується на площах КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №2".

Лікарня працює в тісній співдружності з науковцями.

Всі викладачі кафедри мають вищу категорію з фаху "Хірургія", активно надають хірургічну допомогу в умоваї ТМКЛ №2 та на викликах екстренної медичної допомоги населенню області. Спектр хірургічних втручань, що виконуються працівниками кафедри досить широкий і включає: малоінвазивні лапароскопічні втручання приводу жовчно-кам’яної хвороби – лапароскопічна холецистектомія, при грижі стравохідного отвору діафрагми – лапароскопічна ліквідація грижі з крурорафією та фундоплікацією (антирефлюксна операція),при кістозних ураженнях печінки, селезінки, нирки – лапароскопічна резекція кіст, при новоутвореннях нирок, нефункціонуючій нирці – лапароскопічна нефректомія, при новоутвореннях ободової та прямої кишки – лапароскопічна геміколектомія татальна мезоректумектомія, при запальних та післянекротичних псевдокістах підшлункової залози – лапароскопічні та пункційні дренуючі операції під контролем ультразвуку. Виконується весь спектр невідкладних хірургічних втручань при гострих хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини та заочеревинного простору. У хворих з грижами передньої черевної стінки – проводяться всі типи натяжних та ненатяжних алогерніопластик, а також малоінвазивні відеосистуючі ретроперитонеальні алогерніопластики (TEP). Операції на шлунку на ДПК з приводу виразкової хвороби, її ускладнень та пухлинних уражень – висічення виразки, пілородуоденопластики, резекції шлунка, гастректомії, D2 лімфодисекція. При доброякісних та злоякісних новоутвореннях печінки проводяться анатомічні резекції печінки. З приводу хронічного панкреатиту ускладненого вірсунгоектазією, вірсунголітіазом, вираженим больовим синдромом – виконується операція Фрея, повздовжня панкреато-єюностомія, цисто-єюностомія, цисто-гастростомія. З приводу доброякісних та злоякісних новоутворень підшлункової залози – виконуються радикальні операції: панкреатодуоденальна резекція, дистальна резекція підшлункової залози із стандартною лімфодисекцією, пункційні дренуючі операції на жовчних протоках під контролем ультразвуку. З приводу новоутворень товстого кишечника виконуються радикальні геміколектомії із лімфодисекцією, тотальна мезоректумектомія. У хворих із варикозним розширенням підшкірних вен нижніх кінцівок – виконуються лазерні коагуляції та традиційні сафенектомії, склеротерапія. Операції з приводу геморою, гострого та хронічного парапроктиту.

Професор І.Я. Дзюбановський на обході в палатах інтенсивної терапії (2018рік)

За 2019 рік працівниками кафедри проконсультовано 8168 хворих, проведено 933 операції III-IV категорії складності

Професор І.Я.Дзюбановський, доц. Ю.М. Герасимець, доц. К.Г.Поляцко в операційній (2017 рік)

Професор В.Б. Гощинський з колегами в операційній (2017 рік)


Стажування працівників кафедри в Університетській клініці імені Луї Пастера, Кошице, Словаччина (2019 р.)

Працівники кафедри разом із професором університу ім. Павла Йозефа Шафарика у м. Кошице Вільямом Донічем (2019 р.).


Працівники кафедри разом із завідувачем вітділення хірургії при університетській клініці, професором університу ім. Павла Йозефа Шафарика у м. Кошице Юзефом Радонаком (2019 р.)

Палата інтенсивної терапії в хірургічному вітділенні університетської клініки імені Луї Пастера (2019 р.)

Залучення лікарів-курсантів хірургів до проведення операційних втручань (2018 р.)

Інтерни приймають активну участь в проведенні операційних втручань (2018 р.)

Лекцію читає професор університу ім. Павла Йозефа Шафарика у м. Кошице Вільям Доніч під час стажування працівників кафедри хірургії ННІ ПО (2019 р.)

Працівниками кафедри запроваджено ряд нововведень при хірургічному лікуванні гриж живота, а саме використання біполярної діатермокоагуляції в рідинному середовищі, що в свою чергу мінімізує термічні опіки і як наслідок зменшує частоту ускладнень післяопераційного періоду. Використання клеєвих композицій зменшує травматичність та скорочує час виконання операційних втручань, що є важливим в групі пацієнтів з коморбідними та поліморбідними станами (2018 р.)

Пріорітетним напрямком вперше запровадженим працівниками кафедри у пацієнтів із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини є використання PRF-мембрани в комбінації з поліпропіленовою сіткою при виконанні алогерніопластики. Це сприяє покращенню неоангіогенезу в місці імплантації сітки, підвищенню активності фібробластів і формуванню колагенових волокон навколо матеріалу сітки, що забезпечує максимальну інтеграцію поліпропіленової сітки з тканинами передньої стінки живота ( 2017 - 2019р.)

В період з 2015 по 2019 роки в клініці впроваджено ряд нових способів безпекової фіксації сітчастих імплантів при виконанні ретромускулярної алогерніопластики у пацієнтів з первинними та післяопераційними вентральними грижами.

З 2019року кафедра активно займається хірургічним лікуванням морбідного ожиріння. На сьогодні виконуються усі типи хірургічних операцій, які допомагають позбутися зайвої маси тіла: регульоване бандажування шлунка (gastric banding); рукавна гастропластика (sleeve gastrectomy); шлунково-кишкове шунтування (gastric bypass) та біліопанкреатичне шунтування (biliopancreatic bypass). У пацієнтів з абдомінальним типом ожиріння виконується звичайна волога механічна ліпосакція, яка приносить хороший косметичний ефект.

В клініці у 2019 році освоєно анатомічні резекції печінки з приводу доброякісних та злоякісних вогнищевих захворювань.

В 2020 році викладачами кафедри проведено клінічних конференцій –19, клініко-анатомічних конференцій – 6, прорецензовано історій хвороб – 27, проведено клінічних розборів хворих – 348. Викладачі кафедри приймають участь у наданні медичної допомоги в районах області – проведено 23 операцій.

проф. В.І.Пятночка в оновленій операційній з лікарями інтернами ІІ - ІІІ року навчання (2020 р.)

У 2020 році в клініці хірургії ФПО на базі хірургічного відділення КНП «ТКМЛ №2» розпрацьований і впроваджений лапароскопічний метод хірургічного лікування діафрагмальних гриж у 6 пацієнтів. Безпосередні результати за 1 рік – хороші.