Всі викладачі кафедри мають вищу категорію з фаху "Хірургія", активно надіють хірургічну допомогу в умоваї ТМКЛ №2 та на викликах екстренної медичної допомоги населенню області.

Спектр хірургічних втручань, що виконуються працівниками кафедри досить широкий і включає: малоінвазивні лапароскопічні втручання приводу жовчно-кам’яної хвороби – лапароскопічна холецистектомія, при грижі стравохідного отвору діафрагми – лапароскопічна ліквідація грижі з крурорафією та фундоплікацією (антирефлюксна операція),при кістозних ураженнях печінки, селезінки, нирки – лапароскопічна резекція кіст, при новоутвореннях нирок, нефункціонуючій нирці – лапароскопічна нефректомія, при новоутвореннях ободової та прямої кишки – лапароскопічна геміколектомія татальна мезоректумектомія, при запальних та післянекротичних псевдокістах підшлункової залози – лапароскопічні та пункційні дренуючі операції під контролем ультразвуку. Виконується весь спектр невідкладних хірургічних втручань при гострих хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини та заочеревинного простору. У хворих з грижами передньої черевної стінки – проводяться всі типи натяжних та ненатяжних алогерніопластик, а також малоінвазивні відеосистуючі ретроперитонеальні алогерніопластики (TEP). Операції на шлунку на ДПК з приводу виразкової хвороби, її ускладнень та пухлинних уражень – висічення виразки, пілородуоденопластики, резекції шлунка, гастректомії, D2 лімфодисекція. При доброякісних та злоякісних новоутвореннях печінки проводяться анатомічні резекції печінки. З приводу хронічного панкреатиту ускладненого вірсунгоектазією, вірсунголітіазом, вираженим больовим синдромом – виконується операція Фрея, повздовжня панкреато-єюностомія, цисто-єюностомія, цисто-гастростомія. З приводу доброякісних та злоякісних новоутворень підшлункової залози – виконуються радикальні операції: панкреатодуоденальна резекція, дистальна резекція підшлункової залози із стандартною лімфодисекцією, пункційні дренуючі операції на жовчних протоках під контролем ультразвуку. З приводу новоутворень товстого кишечника виконуються радикальні геміколектомії із лімфодисекцією, тотальна мезоректумектомія. У хворих із варикозним розширенням підшкірних вен нижніх кінцівок – виконуються лазерні коагуляції та традиційні сафенектомії, склеротерапія. Операції з приводу геморою, гострого та хронічного парапроктиту.

Професор І.Я. Дзюбаноський на обході

За 2018 рік працівниками кафедри проконсультовано 7573 хворих, проведено 722 операції III-IV категорії складності

Професор І.Я.Дзюбановський, доц. Ю.М. Герасимець, доц. К.Г.Поляцко в операційній

Професор В.Б. Гощинський з колегами в операційній.

В 2018 році викладачами кафедри проведено клінічних конференцій – 37, клініко-анатомічних конференцій – 12, прорецензовано історій хвороб – 27, проведено клінічних розборів хворих – 403. Викладачі кафедри приймають участь у наданні медичної допомоги в районах області – проведено 19 операцій.