Вас вітає кафедра хірургії факультету післядипломної освіти!


Штат кафедри: 4 професора, 4 доценти, 2 асистенти, 1 старший лаборант, 7 аспірантів.

Дисципліна, що викладаються на кафедрі:

  • "Хірургія".

На кафедрі навчаються:

  • лікарі-інтерни І-ІІІ років навчання із фаху "Хірургія";

  • лікарі-інтерни І-ІІ років навчання із фаху "Стоматологія";

  • лікарі-слухачі на тематичних курсах удосконалення зі спеціальності "Хірургія";

  • лікарі-слухачі на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання хірургії"

за формою навчання:

  • очна;

  • дистанційна.