Вас вітає кафедра хірургії факультету післядипломної освіти!


Штат кафедри: 5 професорів, 3 доцентів, 1 асистент, 4 аспірантів.

Дисципліна, що викладаються на кафедрі:

  • "Хірургія".

На кафедрі навчаються:

  • лікарі-інтерни І-ІІІ років навчання із фаху "Хірургія";

  • лікарі-слухачі на передатестаційних курсах зі спеціальності "Хірургія";

  • лікарі-слухачі на курсах тематичного удосконалення "Вибрані питання хірургії"

за формою навчання:

  • очна;

  • дистанційна.