Колектив‎ > ‎

Список праць проф. Гощинського В.Б. за 2012-2017 роки

       1.В.Б. Гощинський. Прогнозування ризику виникнення неспроможності кишкових анастомозів / В.Б. Гощинський, С.А. Назарчук, П.В. Гощинський // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №2. – С.130-131.

2. В.Б. Гощинський. Структура післяопераційних ускладнень після виконання ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, С.А. Назарчук, П.В. Гощинський // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №2. – С.121-122.

3.Гощинський В.Б. Попередження неспроможності кишкових анастомозів в онкохірургії / В.Б. Гощинський , С.А. Назарчук, І.О. Боровик // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року. – С.79-80.

4.Гощинський В.Б. Аналіз ускладнень після виконання ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен / В.Б. Гощинський, М.В. Гаврилюк, С.С.  Рябоконь //  Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів конференції 17 квітня 2012 року. – С.79-80.

5.В.Б. Гощинський. Варикозний синдром  на ґрунті недиференційованої дисплазія сполучної тканини, як причина післяопераційного рецидиву варикозних вен / В.Б. Гощинський, М.В. Гаврилюк, О.З. Пятничко // Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина -2012. – випуск 3(45). – С.24-27.

6.В.Б. Гощинський. Про специфічні ускладнення ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, М.В. Гаврилюк, О.З. Пятничко// Шпитальна хірургія. – 2012. - №3. – С.108- 110.

7.В.Б. Гощинський. Обгрунтування активної тактики у лікуванні хворих із гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, В.В. Кміта, П.В. Гощинський // Шпитальна хірургія. – 2012. - №4. – С.91-94.

8. В.Б. Гощинський Про деякі технічні та  тактичні аспекти виконання ендовенозної лазерної коагуляції / В.Б. Гощинський, М.В. Гаврилюк,  В.Г. Когут // Шпитальна хірургія – 2013. - №1. – С. 89-91.

9. В.Б. Гощинський. Оцінка практичних навиків у інтернів- хірургів на кафедрі хірургії ФПО / В.Б. Гощинський, К.Г. Поляцко, В.В. Бенедикт, //Матеріали Х ювілейної    Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю « Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України на новому етапі. - Тернопіль. – 2013. - С.415-416.

10. Гощинский В.Б. О возможности применения лиофилизованых ксенодермоимплантатов для предупреждения несостоятельности кишечных швов / В.Б. Гощинский, С.А. Назарчук, Ю.М Герасимец. //Актуальные вопросы современной хирургии: Сборник научно-практических робот посвященных 65-летия проф. Ю.С. Винника. – Красноярск. – 2013. – С. 371-374.

11.  В.Б. Гощинський. Аналіз ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, М.В. Гаврилюк. //Клінічна флебологія. – 2013. – Т.6, №1. – С. 142-143.

 12. Гощинський В.Б. Структурна трасформація стінки великої підшкірної вени при варикозній хворобі / В.Б.Гощинський, Р.С. Кохан//Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів наук.-практ. конференції 18 червні 2013. Тернопіль – 2013. – С.57 – 59.

 13. Гощинський В.Б. Визначення специфічних ознак недиференційованої дисплазія сполучної тканини при варикозній хворобі нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, А.М.  Продан // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів наук.-практ. конференції 18 червні 2013. Тернопіль – 2013. – С.59.

 14. Гощинский В.Б. Анализ осложнений эндовеноной лазерной коагуляции варикозных вен нижних конечностей / В.Б. Гощинский, М.В. Гаврилюк, О.З. Пятничка //Материалы Российско-Украинского венозного форума «От Днепра до Дона». – Ростов-на-Дону. – 2013. С.18

 15. Гощинский В.Б., Луговий О. Сравнительный анализ различных подходов к лечению острых тромбозов глубоких вен нижних конечностей/ В.Б. Гощинский, О.Б. Луговий // Материалы Российско-Украинского венозного форума «От Днепра до Дона». – Ростов-на-Дону. – 2013. С.78

16.      Гощинський В.Б. Аналіз ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, О.Б. Луговий, В.Г.   Когут // Материалы научно-практической конференции «Внедрение современных инновационных технологий при малоинвавных лазерных вмешательствах». – Черкассы. – 2014. – С. 100-102.

17.      В. Б. Гощинський. Морфологічні особливості перебудови стінки великої підшкірної вени при варикозній хворобі нижніх кінцівок / В. Б. Гощинський, Р.С. Кохан, А.М. Продан. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2014. –Т.13. -  №1. – С.6-10.

18.      Гощинський В.Б. Випадок успішного консервативного лікування ішемічного коліту / В.Б Гощинський. В.В. Бенедикт, О.А.  Пижевський // Шпитальна хірургія. – 2014. - №1. – С.84-86.

19.      Гощинський В.Б. Аналіз ускладнень ендовенозної лазерної коагуляції варикозних вен нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, Ю.М. Герасимець, Р.С. Кохан // Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль.- 27 лютого 2014. – С.65-67.

20.      Гощинський В.Б. Особливості проведення навчального процесу на циклах тематичного навчання « Вибрані питання хірургії» / В.Б. Гощинський, І.Г. Бобяк, І.Я.  Зима // Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль.- 27 лютого 2014. – С.67-69.

21.      Гощинський В.Б. Прогнозування післяопераційних рецидивів варикозної хвороби нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, І.Я. Зима, О.Б.  Луговий, Ю.М. Герасимець // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Збірник матеріалів підсумкової наукової конференції. – Тернопіль -21 травня 2014. – С51-52.

22.      Гощинський В.Б. Комплексне дослідження ознак дисплазії сполучної тканини у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, А.М. Продан // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Збірник матеріалів підсумкової наукової конференції. – Тернопіль -21 травня 2014. – С.52-53.

23.      Гощинський В.Б. Про формування компетентності інтерна-хірурга / В.Б. Гощинський, В.В. Бенедикт, Ю.М. Герасимець //Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю « Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах України. – Тернопіль. – 15-16 травня 2014, частина 2. – С.412-414.

24.      Гощинський В.Б. Морфологічні, клінічні та біохімічні паралелі дисфункції сполучної тканини у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, А.М. Продан, О.З.  Пятничко // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2014 р., серія  Медицина», випуск 1 (49). – С.59-64.

25.Гощинський В.Б. Ендоваскулярна реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах хронічної  критичної ішемії / В.Б. Гощинський, О.Б. Луговий, В.В. Ольховик // ХХІІІ з’їзд хірургів України. Збірник наукових робіт. – Київ. – Клінічна хірургія. - 2015. – С.285-286.

26. Гощинський В.Б.  Про ефективність різних методів ендоваскулярної реваскуляризації при хронічній ішемії нижніх кінцівок/ В.Б. Гощинський, О.Б. Луговий, В.В. Ольховик // Шпитальна хірургія. – 2015. - №4. – С.26-30.

27. Гощинський В.Б. Деякі питання патогенезу варикозної хвороби нижніх кінцівок: дані гістологічних, морфометричних та електронно-мікроскопічних досліджень/ В.Б. Гощинський, Р.С. Кохан // Вісник наукових досліджень. – 2015. - №4. – С.50-55.

28. Гощинський В.Б. Особливості перебудови глибокої венозної системи при варикозній хворобі нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, Р.С. Кохан // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. -2015. – Т.14.- №4. – С. 67-72.

29. Гощинський В.Б. Стан гуморального імунітету при експериментальній товстокишковій непрохідності / В.Б. Гощинський,  О.А. Домбровський // Вісник наукових досліджень. – 2015. - №4.- С. - 96-98.

30.Гощинський В.Б. До питання причин післяопераційного рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок / В.Б. Гощинський, Р.С. Кохан, Р.М.  Борис, О.Б. Луговий  // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2016. - № 2. – С.37-42.

31. Гощинський В.Б. Значення ендтеліальної дисфункції у післяопераційному рецидиві варикозної хвороби нижніх кінцівок та її корекція / В.Б. Гощинський, Р.С. Кохан // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія «Медицина». - – 2016. - випуск 2 (54). – С.60-64.

32. Kohan R.,Goshchynsky V. Ways of  improvement of safety and efficiency of endovenous laser coagulation in the treatment of lower limbs varicose veins disease. Galician medical journal, Vol 23, No 3 (2016):

33. Гощинський В.Б., Луговий О.Б.,Ольховик В.В., Сулимка М.Я., Ляліна О.І. Застосування ендоваскулярних оперативних втручань у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок // Галицький лікарський вісник. – 2016. Т.23,№3(ч.1). – С.55-57.

34. Кохан Р.С., Гощинський В.Б. Шляхи покращення безпеки та ефективності ендовенозної лазерної коагуляції у лікуванні варикозній хворобі нижніх кінцівок // Галицький лікарський вісник. – 2016. Т.23,№3 (ч.2) – С.27-30.

V.B. Goshchynsky, R.S. Kokhan. CLASSIC SAPHENEKTOMY OR ENDOVENOUS LASER COAGULATION OF VARICOSE VEINS:VALUATION OF POSTOPERATIVE PERIOD / Specialty Journal of Medical research and Health Science  2016, Vol1 (1): 6-9

Гощинський В.Б., Луговий О.Б., Гощинська О.О., Зима І.Я. ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАРНОГО КАТЕРНОГО ТРОМБОЛІЗИСУ ПРИ ТРОМБОЗІ ГЛИБОКИХ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК/ Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції ««ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ»15 червня 2016 року.

Патенти України

1.Пат.104734 Україна, МПК А61В 17/00 (01.2016). Спосіб лікування великих ранових дефектів шкіри на функціонально-активних поверхнях з використанням вакуум терапії / Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Коптюх В.В..; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Коптюх В.В. – № заяви u 2015 09334 від 28.09.2015; опубліковано 10.02.2016, бюл. №3.

2. Пат.104985 Україна, МПК А61В 90/00 (01.2016). Вакуумна камера пристрою для лікування тривало незагоювальних ран КРС-ВАК / Гощинський В.Б., Кохан Р.С.; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С. – № заяви u 2015 09337 від 28.09.2015; опубліковано 25.02.2016, бюл. №4.

3. Пат.106104 Україна, МПК А61М 5/158 (01.2016). Пристрій для вве-дення лікувальних засобів / Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Коптюх В.В.; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С.,Коптюх В.В.– № заяви u 2015 11577 від 23.11.2015; опубліковано 11.04.2016, бюл. №7.

4. Пат.106603 Україна, МПК А61М 5/158 (01.2016). Спосіб введення лікувальних засобів / Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Паничев В.В.; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Паничев В.В. – № заяви u 2015 12000 від 03.12.2015; опубліковано 25.04.2016, бюл. №8.

5. Пат.104735 Україна, МПК А61М 1/00 (01.2016). Пристрій  для лікування тривалонезаживаючих ран КРС-ВАК / Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Волков Р.К.; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Волков Р.К. – № заяви u 2015 09336 від 28.09.2015; опубліковано 10.02.2016, бюл. №3.

6. Пат.104736 Україна, МПК А61В 17/03 (01.2016). Спосіб лікування великих ранових дефектів шкіри / Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Паничев В.В. Волков Р.К.; Заявник Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Паничев В.В. Волков Р.К. – № заяви u 2015 09338 від 28.09.2015; опубліковано 10.02.2016, бюл. №3.

7. Пат. 107485 Україна, МПК G01N 33/48 (2016.01), A61B 17/00 Спосіб прогнозування післяопераційного рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок / Гощинський В.Б., Кохан Р.С.; Заявник ДВНЗ ,,Тернопільський державний медичний Університет,, МОЗ України.– № заяви u201511916 від 02.12.2015; опубліковано  10.06.2016, бюл. № 11/2016.

8 Пат. 107484 Україна, МПК A61B 17/00, A61P 7/00,  Спосіб попередження післяопераційного рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок / Гощинський В.Б., Кохан Р.С.; Заявник ДВНЗ ,,Тернопільський державний медичний Університет,, МОЗ України.– № заяви u201511915 від 02.12.2015; опубліковано  10.06.2016, бюл. № 11/2016.

9.Патент на корисну модель 108311 Україна, МПК A61B 18/00, A61N 5/067 (2006.01),A61B 17/00 Пристрій для автоматичної програмної тракції світловода ендоваскулярної лазерної коагуляції / Кохан Роман Степанович; Гощинський Володимир Броніславович ; Паничев Віктор Володимирович; Коптюх Валерій Васильович.- № заявки: u201600568 від 25.01.2016; опубліковано 11.07.2016, бюл. № 13/2016.

10. Пат. 112308 Україна, МПК, A61B 18/20 (2006.01), Спосіб мате-матичного моделювання процесу ендовенозної лазерної коагуляції у лікуванні варикозної хвороби / Гощинський В.Б., Кохан Р.С.; Заявник ДВНЗ ,,Тернопільський державний медичний університет,, МОЗ України.– № заяви u201606437 від 13.06.2016; опубліковано  12.02.2016, бюл. № 23/2016.

2017

1.Кохан Р.С., Гощинський В.Б.,Пятничко О.З. Застосування сучасних технологій у лікуванні хворих із декомпенсованою формою варикозної хвороби нижніх кінцівок / Український Журнал Хірургії. – 2017. – 1(32). – С. 46-50.

2.Гощинський В.Б. Кохан Р.С. Покращення ефективності лазерної коагуляції у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок шляхом її математичного моделювання / Сучасні досягнення  ендоскопічної хірургії. Науково-практична конференція з міжнародною участю. Вінниця -2017. – С.

3.Гощинський В.Б., Кохан Р.С. Місце вакуум-терапії у хірургічному лікуванні хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, ускладненою трофічною виразкою / Тези науково-практичної конференції по флебології із міжнародною участю «Актуальні питання флебології, венозні виразки. Яремче, 22-24 червня 2017.- С. 8-10

4.Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Герасимець Ю.М.,Луговий О.Б. Хірургічне лікування варикозної хворби нижніх кінцівок: ендовенозна лазерная коагуляція вен чи класична сафенектомія / Підсумкова LX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» 14.06.2017. – С.151-154.

      5. Дзюбановський І.Я., Гощинський В.Б., Луговий О.Б., Поляцко К.Г., Свистун Р.В. Перший досвід емболізації при арозивних кровотечах у хворих на гострий некротичний панкреатит. - “ НЕСТАНДАРТНІ СИТУАЦІЇ В ХІРУРГІЇ ” Науково-практична конференція присвячена 60-річчю з дня народження професора Поліщука В.І. та 60-річчя ВДНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського» 3 листопада 2017 року м.Рівне, Україна (доповідь).

6. Гощинський В.Б., Луговий О.Б., Пятничко О.З. Місце регіонального катетерного тромболізису у лікуванні гострого тромбозу глибоких вен. Тези  Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ» (Київ, 9—10 листопада 2017 року)

7. Гощинський В.Б., Кохан Р.С. Особливості застосування вакуумної терапії у хворих із  венозними  трофічними виразками / матеріали ХVIІ конференції «Клініко-технологічні виклики в етапній та реконструктивній хірургії. Вогнепальні та побутові рани, електрозварювання та з'єднання живих тканин, діабетична стопа». Київ. - 30 листопада – 1 (2) грудня 2017 року. – С.

8. GOSHCHYNSKY V.B., LUHOVYI O.B., HONCHARUK O.A. THE USE OF ENDOVASCULAR SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CRITICAL LIMB ISCHEMI /ASCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 22 December 2017 [Electronic resource] Editors prof. I.P.Klimov, I.V.Ignatko, V.B.Mantusov. – Electron. txt. d.. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek. – ISBN 978-80-7534-079-5.- P. 28-37.

9. ГОЩИНСЬКИЙ В.Б., КОХАН Р.С. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ВЕНОЗНІЙ СИСТЕМІ НИЖНІХ КІНЦІВОК ЯК ПРИЧИНА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ВАРИКОЗНІЙ ХВОРОБІ /ASCIENCE AND LIFE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 22 December 2017 [Electronic resource] Editors prof. I.P.Klimov, I.V.Ignatko, V.B.Mantusov. – Electron. txt. d.. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek. – ISBN 978-80-7534-079-5.- C. 210-219.

 

Comments