Монографії, патенти

1. Спосіб лікування гострої непрохідності тонкої кишки   Деклараційний патент України на винахід 55844, МПК А61В17/00, №2002075569; Заявл. 08.07.2002; Опубл. 15.04.2003; Бюл. № 4.  Дзюбановський І.Я., Свистун Р.В., Поляцко К.Г.

2.      Спосіб лікування гострої ентеральної недостатності    Деклараційний патент України на винахід 61837,  МПК А61В17/00, №2003076127; Заявл. 01.07.2003; Опубл. 17.11.2003; Бюл. № 11.  Дзюбановський І.Я., Поляцко К.Г., Свистун Р.В., Кліщ І.М.

3. „Спосіб діагностики некротичного панкреатиту”  Деклараційний патент України на корисну модель 16859,  МПК А61В10/02, № u200604030 Заявл.11.04.2006 р. Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8.  Дзюбановський І.Я., Свистун Р.В., Поляцко К.Г.

4. „Спосіб лікування хворих з некротичним панкреатитом”.  Деклараційний патент України на корисну модель 16860,  МПК А61В17/22, № u200604031 Заявл.11.04.2006 р. Опубл. 15.08.2006; Бюл. № 8.  Дзюбановський І.Я., Свистун Р.В., Поляцко К.Г., Луговий О.Б., П’ятничка О.З.

5. „Спосіб лікування хронічного  панкреатиту з вірсунгоектазією”  Патент України України на корисну модель 48412    МПК А61В17/22  № u200911849 Заявл.19.11.2009 р. Опубл. 10.03.2010 р. Бюл. № 5.  Дзюбановський І.Я., Поляцко К.Г.,  Свистун Р.В.

6. Спосіб ендоскопічної цистогастростомії.  Патент України на корисну модель 62969 МПК А61В17/22  № u201101624 Заявл.11.02.2011 р. Опубл. 26.09.2011 р. Бюл. № 18.  Дзюбановський І.Я., Поляцко К.Г., Свистун Р.В.